Det krävs nationell samling för att radera vårdskulden

Sverige 17 oktober 2020 05:27
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svensk hälso- och sjukvård ställde snabbt och framgångsrikt om för att möta det ökande behovet av intensivvårdsplatser i samband med covid-19-pandemin. Detta har dock lett till att den vård som inte varit akut fått stå tillbaka. 

Det innebär att den stora vårdskuld som fanns redan innan pandemin nu vuxit sig ännu större. Det är oacceptabelt. Moderaternas förslag till statsbudget som presenterades nyligen sätter därför fokus på att utrota de växande vårdköerna.

Det behövs en nationell gemensam samling kring målet att radera vårdskulden, så att alla patienter kan få vård inom lagstadgad tid. Moderaterna vill i ett första steg se ett tidsbegränsat projekt, präglat av samma samarbetsanda som under den mest akuta fasen av pandemin. Arbetet ska ske strukturerat och alla aktörer, såväl privata som offentliga, ska tillåtas vara med att bidra. Vi föreslår att regeringen ska ta initiativ till en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner för att få projektet på plats.

Redan före pandemin var vårdköerna långa och växande. Så förutom nödvändiga åtgärder i syfte att minska den nu akuta vårdskulden krävs ett fortsatt metodiskt arbete med att ytterligare utveckla och förstärka kömiljarderna. Vårdgarantin ska vara bredare än tidigare och även innehålla exempelvis återbesök och rehabilitering. 

Den nationella cancerstrategin behöver uppdateras i syfte att stärka den långsiktiga medicinska vården gällande cancersjukdomar och prioritera att korta köerna och ledtiderna. Den lagstadgade vårdgarantins nuvarande 90-dagars tidsgräns för första besök respektive behandling inom specialistvården räcker inte till. Moderaterna föreslår också att det införs en vårdgaranti för cancerpatienter.

En förutsättning för ett legitimt och fungerande samhällskontrakt är att alla som betalar in skatt också får valuta för sina skattepengar – i form av en fungerande välfärd, som man kan känna sig trygg med oavsett var i landet man bor. Därför satsar Moderaterna 1 miljard mer än regeringen år 2021, 2,5 miljarder mer år 2022 samt 4 miljarder mer år 2023 i totala satsningar på regionernas verksamheter.

Sjukvården ska inte bara vara i världsklass. Den måste också vara tillgänglig när man blir sjuk. Sverige behöver en moderat statsbudget för att säkerställa detta.


Camilla Waltersson Grönvall (M)
Socialpolitisk talesperson

Magnus Leivik (M)
Regionråd i opposition
Region Sörmland


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Risk för halka när snöfall drar in över länet

Eskilstuna

Adventsdoppet som räddade båt på drift

Sport

Öberg tog överlägsen seger: "Betyder mycket"

Eskilstuna

Strömavbrott i Eskilstuna drabbade många hushåll

Strängnäs

En poppis skola på hal is: "Kom och ha kul med oss"

Visa fler