Glöm inte offren som utsatts för sexköp

Straffen för sexualbrott bör skärpas, skriver Moderatkvinnorna.

Straffen för sexualbrott bör skärpas, skriver Moderatkvinnorna.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2020-05-28 05:48
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sexköparna ska straffas, men nu är det hög tid att också fokusera på att ge offren för sexhandeln i Sverige upprättelse. Vi moderater föreslår fem konkreta åtgärder som snarast bör komma på plats.

Att sexköpare döms är viktigt för att ge brottsoffren upprättelse. Straffen för allvarliga sexköp behöver skärpas. Sexköpare som har anledning att misstänka eller visat uppenbart ointresse för huruvida den som säljer sex gör det under tvång bör dömas hårdare. 

Flera ideella krafter gör viktiga insatser för att stötta de kvinnor som utsatts för prostitution och trafficking. Föreningar som Talita och #Intedinhora stöttar kvinnor ur prostitution: förebyggande, uppsökande och rehabiliterande.

Flera förslag behöver komma på plats: 

1. Skärp straffen för allvarligare sexköp, exempelvis från en person i en skyddslös eller utsatt situation. Dessa brott bör hamna på fängelsenivå och vi har drivit på för detta i riksdagen.

2. Fler utländska sexualbrottslingar ska utvisas. Ribban för när utvisning kan bli aktuellt ska sänkas så att brott som kan ge mellan sex månader och ett års fängelse ska kunna leda till utvisning.  

3. Polisen måste ha kapacitet och förmåga att bekämpa alla typer av sexualbrott. Inrätta särskilda grupper inom polisen i samtliga polisregioner som är specialiserade på sexualbrott. 

4. Genomför en generell översyn av straffskalorna för sexualbrott i 6 kap. brottsbalken, för att skärpa straffen.

5. Se över brottsofferstatusen för personer som utsatts för prostitution. Fördubbla kränkningsersättningen och se över regelverket för utbetalning av brottsskadeersättning, så att brottsoffret inte själv behöver kontakta gärningsmannen.

Sverige behöver skärpa straffen för allvarliga sexköp, polisen måste ha kapacitet och förmåga att utreda dessa brott, men också ge brottsoffren upprättelse. Nu behöver samhället sluta upp!

Josefin Malmqvist
Riksdagsledamot (M) och ordförande Moderatkvinnorna

Ewa Thalén Finné
Ordförande Moderatkvinnorna i Sörmlands län

Maria Gillstig
Vice ordförande Moderatkvinnorna i Sörmlands län