Gör räddningstjänsten mer likvärdig i hela landet

Sverige 24 oktober 2020 05:26
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Räddningstjänsten är en central del i den svenska krisberedskapen. Den kan hantera allt från skogsbränder till översvämningar och kemikalieutsläpp.

Deltidsbrandmännen utgör cirka två tredjedelar av Sveriges brandmän och är viktiga för att brandkårer i hela landet ska kunna fungera. Därför är det glädjande att Moderaterna i riksdagen fått stöd för förslaget att deltidsbrandmännen vid arbetslöshet ska få ett undantag från a-kassereglerna så att de inte förlorar ersättning vid beredskap.

Deltidsbrandmännen har som namnet antyder en annan huvudanställning och de har genomgått en utbildning som består av två separata kurser för att kunna genomföra sitt uppdrag. Särskilt viktiga är deltidsbrandmännen på landsbygden och i mindre orter där det inte är möjligt att ha heltidsanställd personal. Ett problem som varit känt sedan länge är det faktum att deltidsbrandmännen riskerar att gå miste om ersättning från a-kassan när de förlorar sina huvudanställningar eftersom ersättningen reduceras på grund av den inkomst som brandmannatjänsten ger.

Moderaterna har tillsammans med en lång rad aktörer som till exempel fackföreningar och arbetsgivarorganisationer pekat på att det inte är rimligt att försämra villkoren för en grupp som är en hörnsten i Sveriges krisberedskap. Detta särskilt mot bakgrund av att det redan är svårt att rekrytera tillräckligt med deltidsbrandmän. Vi har därför drivit frågan om att det bör införas ett undantag i a-kassereglerna för deltidsbrandmännen.

Det var därför positivt att en majoritet av riksdagens partier nu har ställt sig bakom förslaget att uppmana regeringen att genomföra det undantaget. Förbättringen för deltidsbrandmännen är en viktig åtgärd för att stärka räddningstjänsten. Den måste följas av ytterligare mått och steg för att rusta Sverige starkt mot framtida kriser.

Det handlar bland annat om att göra räddningstjänsten mer likvärdig i hela landet utifrån de olika förutsättningarna i olika regioner. En annan viktig sak är att förbättra samarbetet inom EU för att gemensamt kunna hantera kriser, som skedde 2018 när polska och tyska brandmän kom till vår hjälp vid de stora skogsbränderna.


Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Riksdagsledamot för Sörmland, Arbetsmarknadsutskottet

Alexandra Anstell (M)
Riksdagsledamot för Stockholm, Försvarsutskottet


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Risk för halka när snöfall drar in över länet

Eskilstuna

Adventsdoppet som räddade båt på drift

Sport

Öberg tog överlägsen seger: "Betyder mycket"

Eskilstuna

Strömavbrott i Eskilstuna drabbade många hushåll

Strängnäs

En poppis skola på hal is: "Kom och ha kul med oss"

Visa fler