Mindre lyx för de rika ger bättre välfärd för oss alla

Sverige 20 oktober 2020 05:04
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronapandemin har inneburit en omvälvande förändring av tillvaron för de allra flesta människor. Men alla drabbas inte lika. Pandemin har tvärtom visat på den ökande ojämlikheten. De som drabbats direkt av Covid är ofta de som inte kunnat jobba hemifrån, de trångbodda, de som kört bussarna och tågen, de som tagit hand om de äldre och de sjuka. 

De senaste årtiondenas privatiseringar och nedskärningar i välfärden samt nedmonteringen av trygghetssystemen hade redan skapat en vidgad klyfta i Sverige. Redan före corona protesterade välfärdens personal mot försämrade villkor och löner. De ekonomiskt utsatta har också blivit fler, samtidigt som skolbolag och vårdbolag på den privatiserade välfärdsmarknaden kunnat roffa åt sig allt större vinster.   

I Vänsterpartiets budgetmotion, ”Vägen ut ur krisen – en plan för jämlikhet och grön omställning”, presenterar vi omfattande satsningar på välfärden och ett reformerat skattesystem i syfte att öka jämlikheten genom kraftfull omfördelning och genom att skapa förutsättningar för att lyckas med den gröna omställningen. 

Vänsterpartiet lägger drygt 70 miljarder mer än regeringen på reformer i budgetmotionen, för att bygga ett robust och rättvist samhälle för alla. Dessa reformer finansierar vi via ökade skatter, skatter där höginkomsttagare och personer med stora förmögenheter och kapitalinkomster får lite mindre över till privilegierad lyx. 

Den ekonomiska ojämlikheten slår hårt mot landets kommuner och regioner, dels i form av fallande skatteunderlag, dels i form av stigande kostnader. I vår budgetmotion skjuter vi därför till rejäla resurstillskott till kommuner och regioner, till vård, skola och omsorg, för att de inte bara ska klara den dagsaktuella situationen, utan för att de ska ha möjligheter att bygga välfärden starkare på sikt. Vi vill förbättra kvaliteten i välfärden och då måste även de anställdas arbetsvillkor förbättras och de behöver få fler arbetskamrater. Totalt avsätter Vänsterpartiet cirka 40 miljarder kronor till kommunsektorn i generella och riktade statsbidrag 2021. I Region Sörmland betyder det cirka 210 miljoner kronor och för kommunerna tillsammans i Sörmland ser vi ett tillskott på cirka 255 miljoner kronor.

Hur vi använder våra gemensamma resurser är helt avgörande för vilket samhälle vi har och vilken framtid vi går till mötes. Det finaste vi kan göra här och nu och för framtida generationer är att satsa på det gemensamma, på det som omfördelar och på det som krävs för en grön omställning.


Lotta Johnsson Fornarve
Riksdagsledamot Vänsterpartiet Sörmland

Lotta Back
Gruppledare Vänsterpartiet Region Sörmland

Patrik Renfors
Distriktsordförande Vänsterpartiet Sörmland


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Risk för halka när snöfall drar in över länet

Eskilstuna

Adventsdoppet som räddade båt på drift

Sport

Öberg tog överlägsen seger: "Betyder mycket"

Eskilstuna

Strömavbrott i Eskilstuna drabbade många hushåll

Strängnäs

En poppis skola på hal is: "Kom och ha kul med oss"

Visa fler