Strängnäs kommun bör fortsätta äga fjärrvärmen

Strängnäs kommun 15 oktober 2020 05:13
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En process har startat för att sälja kraftvärmeverket och fjärrvärmenätet. Kommunalrådet Jacob Högfeldt (M) inledde debatten i smått populistisk ton i sitt debattinlägg den 21 september. Det hindrar inte att majoriteten till viss del har en poäng. Kommunens soliditet inräknat bolagen är för låg. Soliditeten är i princip ett mått på hur stor lånefinansiering det varit av investeringar och hur mycket som finansierats med skattemedel.

Tidigare år med undermålig ekonomisk styrning och Moderaternas ideologiskt drivna sälj-och-hyr-tillbaka-dyrt-lösningar för Thomasgymnasiet och tidigare gymnasiekomplexet med äldreboende, simhall och gymnastikhall har varit kostsamma. Moderaterna och Socialdemokraterna har på senare tid förtjänstfullt hållit hårt i ekonomin. Vi tycker också att det varit nödvändigt men sättet det skett på har belastat verksamheterna. Soliditeten har dock blivit bättre.

Kraftvärmeverket byggdes som en investering i hållbarhet, främst miljömässigt men även ekonomiskt. Fjärrvärmen skulle få bort småskalig vedeldning och oljepannor från Strängnäs stad. Ekonomiskt och processmässigt byggde den också på att den skulle ge ånga till industrin, där behovet av ånga ganska omgående minskade kraftigt.

Kraftverket har inte varit en vinstaffär för kommunen men det levererar ett bra resultat från den operativa verksamheten och ett positivt kassaflöde, inte minst sedan driftbolaget ESEM tog över verksamheten vid SEVAB och EEM:s anläggningar.

Vänsterpartiet vill att fjärrvärmen fortsätter att vara ett tillgängligt alternativ för kommunala verksamheter (den största kunden) samt i alla nya bostadsområden och för nya industrier. I ett läge där elkraftskapaciteten behövs för omställning av transporter och industri så är det inte rimligt att el (genom värmepumpar) också ska riskera blir det enda valet för uppvärmning av nybyggda hus i tätorterna. För att garantera fortsatt utbyggd fjärrvärme med ett fokus på hållbarhet och inte vinstmaximering så anser vi att det krävs ett fortsatt kommunal ägande. Vi har svårt att se att den pågående försäljningsutredningen skulle göra att vi ändrar oss.

Det är inte en vettig väg att försöka lösa tidigare moderata misstag genom att göra nya misstag. Högfeldts idrottsplatser blir inte finansierade bara för att skuldsättningen i SEVAB minskas.


David Aronsson
Ledamot i Kommunstyrelsen

Yvonne Knuutinen
Ersättare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Vänsterpartiet Strängnäs


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Smittspridningen kan ha bromsat in

Sörmland

Liten ökning av antalet covidpatienter

Mariefred

Ann, 73, synade VVS-bluffen i Mariefred: "Blir så arg"

Sörmland

Så jobbar din kommun med barns rättigheter

Innebandy

Ny förlust för SIBK: "Vi är oense i omklädningsrummet"

Visa fler