Strängnäs kommun måste bekämpa granbarkborren

Skogsstyrelsen påtalar att man som skogsägare behöver ta ett ökat ansvar både för sin egen och grannens skog, skriver Centerpartiet.

Skogsstyrelsen påtalar att man som skogsägare behöver ta ett ökat ansvar både för sin egen och grannens skog, skriver Centerpartiet.

Foto: Ivonne Svahn

Debatt2020-05-23 05:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Granbarkborren som löper amok i skogarna är vid det här laget känd för alla skogsägare. Hur är det med Strängnäs kommun? I skogen kring det aktiva området Hammaren i Mariefred finns stora partier i skogen som är hårt angripna av granbarkborren, som inom 8 – 10 veckor tar död på en stor gran. Enligt de uppgifter vi fått har flera privatpersoner under det senaste året tagit kontakt med kommunen och påtalat hur det ser ut i Hammaren och att något behöver göras. Hittills har inget hänt, och skadorna fortsätter breda ut sig. Det finns säkerligen skador på annan skog också som ägs av kommunen, och vad händer med den?

Ovan nämnda skogsområde i Hammaren är också ett mycket populärt rekreationsområde nära både idrottsplatsen, flera förskolor och skolor. Där rör sig dagligen många barn och vuxna. Som läget är nu finns det en stor risk att det kan uppstå personskador på grund av döda och fallande träd. 

Strängnäs stift förvaltar 13 000 hektar skog och där har man lagt ner ett stort arbete på att bekämpa spridning av granbarkborren och hantera de skador som uppkommit. Man har inventerat med hjälp av drönare för att sedan så snabbt som möjligt avverka skadade områden. Bara under 2019 förstördes 7 miljoner kubikmeter granskog i Götaland och Svealand, och kostnaden för barkborrens framfart i hela landet kostade 13 miljarder. 

Med anledning av de kraftigt ökade skadorna kommer Skogsstyrelsen från och med i år att skärpa tillsynen av hur skogsägarna sköter sin skog och om de som har skadade områden har vidtagit tillräckliga bekämpningsåtgärder. Genom Skogsvårdslagen kan myndigheten förelägga skogsägare att agera. Skogsstyrelsen påtalar också att man som skogsägare behöver ta ett ökat ansvar nu både för sin egen, och grannens skog. 

Den nuvarande politiska majoriteten i Strängnäs kommun (Moderater och Socialdemokrater) påtalar ofta vilka stora kommande investeringar vi har framför oss. Även vi är medvetna om kommande utmaningar och att det är av största vikt att vi hushållar med och vårdar kommunens kapital och resurser. Den skog kommunen äger är också en del av det kapitalet, Agenda 2030 arbetet och vår hållbara framtid.

För Centerpartiet i Strängnäs

Tomas Fors
Ordförande Prästlönetillgångarna i Strängnäs Stift
Ersättare i kommunfullmäktige 

Mia Nerby
Oppositionsråd

Roger Steen
Gruppledare