Varje elev bör äga en egen skolbok i varje ämne

Sörmland 31 augusti 2021 21:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett stort problem i skolan i dag, men som sällan uppmärksammas, är bristen på tryckta läromedel. I en ny undersökning framkommer det dock att 85 procent av våra lärare inte har möjlighet att köpa in de läromedel som behövs för att lyckas med sin undervisning. Det är mycket allvarligt.

Även elever som tillfrågats säger att de efterfrågar fler tryckta läromedel. Dessvärre är tillgången på läromedel dålig, och mer än var femte skola uppger att de har mindre än 400 kronor per år och elev att köpa läromedel för.

Detta innebär att skolor måste trycka upp oerhörda mängder stenciler, vilket sänker kvalitén på den svenska skolan på flera sätt. Som elev går det inte att se vad man gjorde innan, det går inte att se vad som kommer i avsnittet efter, det är svårt för föräldrar att följa upp och hjälpa sina barn och det är lika svårt för lärare att följa upp och hjälpa dem som eventuellt har missat något. I den mån det finns läromedel är de ofta slitna eller inaktuella.

Vidare, för att lärare ska kunna ägna sin tid åt att vara just lärare, är det viktigt att lärarkåren inte belastas med tidskrävande arbetsuppgifter som inte gynnar elevernas undervisning. Ett konkret exempel på det är just att lärare ägnar mycket tid åt att själva sammanställa, producera och kopiera material och böcker. Så ska det inte vara. Samtidigt krävs det att vi säkrar behöriga lärare för att höja kunskapsresultaten och kvaliteten på undervisningen. 

Vi vill att det avsätts mer pengar till tryckta läromedel, som skolböcker. I dag lägger skolan cirka 650 kronor per elev och läsår och det är långt ifrån vad vi behöver. Strängnäs kommun lägger 451 kronor per elev. Vi kan jämföra med Norge, som investerar mer, och Finland som investerar ännu mer: ungefär 1 450 kronor per elev och läsår. Exakt vilken summa vi behöver se i Sverige är en senare fråga, men detta är en fråga som vi liberaler vill prioritera högt på riksplan. 

Det duger inte för en kunskapsnation att skolor inte har råd att köpa in läromedel till elever. I höst börjar 120 000 elever årskurs ett. Varje barn borde få känna lyckan i att äga en egen skolbok i varje ämne. Det är så vi skapar en skola i världsklass.

 

Roger Haddad (L)
Skolpolitisk talesperson 

Johanne Hildebrandt (L)
Sörmlands toppkandidat till Riksdagen

Tiina Ihatsu-Harder (L)
Ersättare i Barn och utbildningsnämnden Strängnäs


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Barn kan få vaccin från den 11 oktober

Strängnäs

Vaccinovilja i Strängnäs – Regionen: "Vi behöver göra mer"

Sörmland

Krångligt att boka covidtest för tonåringen på 1177 – så gör du: "Förkylda skolbarn ska alltid testa sig"

Sörmland

Fribelopp för studenter slopas även i höst: "Trygghet för våra brukare"

Sörmland

Vaccinering under 18 år – ungdomens egen önskan väger tungt

Visa fler