Energiöverenskommelsen, en grön framgång!

Energiöverenskommelsen som presenterades förra veckan är en riktigt bra kompromiss.

20 juni 2016 05:00

Den stora vinnaren i är klimatet och det absolut bästa med energiöverenskommelsen är att Sveriges billigaste energikälla finns med – energieffektivisering – samt att målet är 100 % förnybar energi.

Enligt energiöverenskommelsen kommer det att sättas ett tydligt mål för energieffektivisering. Det blir ett nytt program som energieffektiviserar industrin och det kommer att införas vita elcertifikat eller liknande som stöttar konsumenter och företag att investera i lönsam energieffektivisering. Bra för miljön, bra för jobben och bra för ekonomin. Att ambitionen i elcertifikatsystemet höjs är också bra, det innebär att det kommer att byggas ytterligare 18 TWh förnybar energi till 2030. Det är viktigt att branschen får långsiktiga spelregler för att våga investera. Dessutom ökar sannolikt exporten av klimatsmart el.

Det är en stor framgång att alla partier i energiöverenskommelsen ställer sig bakom ett mål som Miljöpartiet har blivit länge, nämligen 100 % förnybart! Målet är att ha ett 100 % förnybart elsystem till 2040.

Effektskatten på kärnkraft fasas ut, detta är en konsekvens av att kärnkraften har ännu sämre konkurrenskraft än vad som tidigare antagits, hade den inte trappats ner hade kärnkraften avvecklats innan vi hunnit ersätta den med förnybar energi och energieffektivisering. Istället för effektskatt ökas dock avsättningarna till avfallsfonden, och det ekonomiska ansvaret för kärnkraftsägarna vid en eventuell olycka fyrdubblas. Det gör att kärnkraften i högre grad får betala sina faktiska kostnader. Att det fortfarande finns ett tak för ansvaret vid en olycka utgör dock tyvärr fortfarande en subvention till kärnkraften. Det bör avskaffas helt. Ny kärnkraft kommer inte att byggas eftersom det inte är lönsamt.

Vattenkraften är ur klimatsynpunkt en av de bästa energikällorna vi har. Men även vattenkraften har sina baksidor. Men nu åtar sig vattenkraften att miljöanpassa sig enligt europeisk standard. Det innebär att vi kommer att få se mer fin lax och öring gå upp i våra älvar. Det är bra för fisketurismen och det lokala näringslivet.

Konsumenterna går inte heller lottlösa. Satsningar för att underlätta egenproduktion av förnybar energi och satsningar på energilagring ingår. Den rikliga tillförseln som säkras gör också att industrin och konsumenterna kommer att få tillgång till billig el lång tid framöver.

Sverige har nu en tydlig riktning mot ett klimatsmart, 100 % förnybart och mycket konkurrenskraftigt elsystem. Nästa viktiga steg är att ställa om transportsektorn.

Linus Pettersson, sammankallande MP Eskilstuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!