Eskilstuna flygplats värsta miljöförstöraren I kommunen

Statistik i all ära men verkligheten kan aldrig bortförklaras.

18 juni 2016 05:00

Jimmy Jansson talar mot bättre vetande när han påstår att jag talar osanning och är inget annat en trams. Faktum är att Biltemas ledning internt utnämnt Eskilstuna till Sveriges sämsta när det gäller deras önskemål om butiksetablering. Sen kan Jansson komma med vilka siffror som helst beträffande SBA ranking. Statistik i all ära men verkligheten kan aldrig bortförklaras.

Ett annat skäl som talar mot intensivsatsning på Eskilstuna flygplats är miljön. Hur klimatsmart är det Jimmy, att 2016 eftersträva gigantiska nya utsläpp av koldioxid i vår kommun vilket blir följden av en kraftig utökning av flygrörelser i Kjula? Faktum är att flyget är den värsta miljöförstöraren av samtliga trafikslag räknat per kilometer. Flyget släpper ut 10 gånger så mycket luftföroreningar som tåget per kilometer räknat.

Jag känner stor oro för mina barns och barnbarns skull att vi 2016 har politiker som äventyrar deras hälsa! Det handlar inte bara om Jimmy Jansson som vill satsa på olönsamma monument. Den politiska majoriteten i kommunen, S, M och C, har alla deklarerat att de vill satsa på Eskilstuna flygplats.

Det förvånar mig att Arne Jansson gruppledare för Centerpartiet har gått med på denna satsning. Centern som påstår sig värna miljön och landsbygden!

En kraftig utökning av antalet flygrörelser i Kjula kommer att innebära stora utsläpp för oss närboende och för vår planet och dess överlevnads skull.

Så mitt råd till Jimmy Jansson, Jari Pustianen och Arne Jansson: släpp er pojkdröm om att bygga monument och kom tillbaka till verkligheten och jobba med andra medel för att sätta Eskilstuna på kartan

Hans Bergström

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!