Förnybart elsystem är billigaste och bästa alternativet

10 maj 2016 05:22

Sveriges kärnkraft är gammal och måste snart pensioneras av säkerhetsskäl. Vill man värna svensk basindustri och förse svenska hushåll med el till konkurrenskraftiga priser bör man göra en ekonomisk analys av framtida alternativ för elsystemet. Vill man dessutom att elsystemet ska vara hållbart blir valet ännu enklare.

En rapport från Energimyndigheten visar att vindkraft idag byggs för 50-60 öre/kWh (utan stöd eller subventioner), nästan halva priset mot ny kärnkraft. Byggs vindkraft inom de utpekade riksintressena, en yta som endast utgör 1,5 % av Sveriges totala yta, skulle det produceras dubbelt så mycket el som dagens kärnkraft gör. Solceller har fallit i pris med 50-80 % de senaste 5 åren och börjar nu konkurrera med kärnkraft på helt marknadsmässiga grunder. Vissa verkar ha en nästan religiös tro på kärnkraft, men den är allt annat än ekonomiskt rationell idag. Det är dags att uppdatera omvärldsanalysen från 80-talet.

Gammal kärnkraft är farlig, ny kärnkraft är dyr (och fortfarande farlig). För de få länder som satsar på kärnkraft ser det inte bra ut. Investerarna i den brittiska kärnkraften kräver att staten (skattebetalarna) garanterar kärnkraftsägarna ett pris på ca 1 kr/kWh som ska räknas upp med inflation och bränslepris i 35 år. Finland investerar också i ny kärnkraft. Projektet har skjutit över budget och blir tre gånger så dyrt som beräknat. Dessutom är det nio år försenat. Kostnaden för elen ser ut att uppgå till ca 1kr/kWh.

Är detta bara olyckliga exempel? Om kärnkraft vore konkurrenskraftigt, varför utgör det då bara 2,7 % av världens energiförsörjning? Varför finns det inga reaktorer som är byggda utan statliga subventioner? Varför så få kärnkraftssatsningar som inte är, var, eller planerades kopplat till ett kärnvapenprogram? Citigroup, en av finansmarknadens tunga aktörer, dömer ut ny kärnkraft som en olönsam investering.

Förnybar energi som vindkraft och även solceller är desto mer konkurrenskraftigt. Visserligen är de väderberoende, men i genomsnitt levererar de energi när den behövs som mest. Det blåser mest på vintern när det är kallt, och solen lyser på dagen när vi konsumerar mer energi. Vattenkraft utgör en ypperlig källa till reglerkraft, något som bland annat konstateras av KTH. När vinden inte blåser eller solen inte skiner kan vi låta vattnet flöda för att producera den el vi behöver. Skulle inte det räcka finns en uppsjö av tekniker och idéer för att lösa problemet, som pumpkraft, batterier och efterfrågeflexibilitet.

Miljöpartiet vill ha ett 100 % förnybart energisystem för att möta framtiden och leverera hållbar, klimatsmart och konkurrenskraftig el till svensk basindustri och svenska hushåll. Dessutom är elproduktionen i sig en basindustri och el är, och kan bli en än större exportvara som skapar jobb och utveckling på landsbygden och i svenskt näringsliv.

Linus Pettersson,

Sammankallande för Miljöpartiet i Eskilstuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!