Insändare: Ändra kösystemet om ni vill ni motverka trångboddheten

I Eskilstuna-Kuriren har vi kunnat läsa att Kommunfastighet har tagit fram riktlinjer för hur många som maximalt bör bo i lägenheterna. I fyrorna var riktlinjerna åtta personer.

11 januari 2017 05:00

Enligt lagen så finns inga bestämmelser för hur många som får bo i en lägenhet så riktlinjerna förblir med största sannolikhet verkningslösa vad beträffar problemet trångboddhet.

Vad Kommunfastighet kan göra istället är att ändra kösystemet och dess poängsystem. I exempelvis Atriumhusen i Skogsängen där det finns fyror kan den som bott en längre tid i samma lägenhet hos Kommunfastighet "gå före i kön". Alltså, som hyresgäst samlar man på sig dessa köpoäng automatiskt, vilket medför att 55 plussare, vars barn ofta har flyttat ut, har första tjing på lägenheterna, trots att de egentligen inte stått en enda dag i själva kön.

Om ni inom Kommunfastighet verkligen skulle bry er om trångboddhet skulle ni omedelbart ändra kösystemet, så att barnfamiljer får dessa fyror i Atrium - inte ett par 55 plussare som önskar sig ett hobbyrum.

Har skrivit insändare om detta kösystem tidigare utan att något svar publicerades från Kommunfastighet. Kommer ni svara denna gång? Och vågar ni ta fram riktlinjer för hur många som minimalt får bo i en lägenhet?

Till sist en påminnelse: Kommunfastighet tillhör oss alla som bor inom Eskilstuna kommun - inte bara dem som jobbar eller bor hos Kommunfastighet.

Johan Mets

Eskilstuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa