Debatt: Snurrigt om vindkraften? Här är för- och nackdelar

17 januari 2017 05:00

De senaste dagarna har insändarsidorna i Eskilstuna-Kuriren nära nog översvämmats av inlägg som är emot i synnerhet sörmländsk vindkraft och för kärnkraft.

För att något balansera debatten vill jag påminna om några av nackdelarna med kärnkraft och några av fördelarna med vindkraft.

Kärnkraften för med sig en hel del kostnader som inte är försumbara. I tidningen Ny Teknik, den 10 januari 2017, skriver man med Svensk kärnbränslehantering (SKB) som källa att: "I den nya prognosen kommer kostnaden för att hantera kärnavfallet bli 141 miljarder kronor. Det är fem miljarder kronor mer än i den senaste prognosen, som kom 2013."

Kärnkraft har dessutom risker som kan medföra stora skador för människor, djur och natur. I ett inlägg i Sameradion (SVT) den 21 april 2016 säger man följande angående Tjernobylolyckan 1986:

"Av de nära 2 miljoner renar som slaktats i Sverige sedan Tjernobylolyckan är det över 200 000 renar som kasserats på grund av katastrofen."

Nu kommer säkert någon kärnkraftsanhängare att säga att denna typ av risk (som vid Tjernobylolyckan) bara är kopplad till gammal rysk teknologi som inte berör svenska kärnkraftverk, som är modernare och mer teknologiskt avancerade – och därför också säkrare.

Då kan vi ju i stället hänvisa till Fukushima-olyckan som drabbade Japan 2011, ett av världens mest högteknologiska länder. Enligt Greenpeace beräknas olyckan i Fukushima kosta cirka 1 500 miljarder kronor (1 500 000 000 000 kronor).

Men vänta nu, en sådan där tsunami som drabbade Japan är det väl ändå inte sannolikt att vi i Sverige skall drabbas av?

Nej kanske inte, men det var inte heller sannolikt för japanska ingenjörer och politiker att denna olycka skulle kunna ske där.

Vad skulle kunna orsaka ett allvarligt haveri på en svensk kärnkraftsanläggning? Kanske en krigshandling, när vi nu har ledare för stormakterna som verkar mer riskbenägna än sina föregångare? Kanske terroristhandlingar? Kanske något annat som våra ingenjörer, företag, myndigheter och politiker inte har lyckats få med i sina riskbedömningar?

Vad är då fördelarna med vindkraft, trots att vindsnurrorna enligt vissa förfular naturen, surrar lite högt om man är nära eller att de dödar en och annan fågel och dessutom kanske inte på kort sikt är så lönsamma med dagens (förmodligen tillfälligt) extremt låga elpriser?

Ja, det är ju betydligt svårare för en ondsint fiende att slå ut tusentals vindsnurror än en handfull kärnkraftverk. Några havererade vindkraftverk ger inga utsläpp för flera generationer framåt och förnybar el hotar inte heller klimatet. Inte fy skam.

Sedan finns det ju andra intressanta alternativ som solenergi och energismarta besparingar i industri, i byggande och via smart samhällsplanering.

Jag är ingen förespråkare för en snabb nedläggning av alla svenska kärnkraftsanläggningar, men jag önskar att våra beslutsfattare (som vi väljer och kan påverka) har en mer balanserad syn på för- och nackdelarna med olika alternativ än många av de insändarskribenter som nyligen ventilerat sina åsikter i Eskilstuna-Kuriren.

Håkan Mattsson

Eskilstuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!