Det krävs handling – inte bara skrivna dokument

Insändare 9 september 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I maj i år försökte jag väcka intresse hos kommunen att stödja besöksnäringen inom Strängnäs. Under begreppet destinationsutveckling påpekade jag att sommaren snart är här, pandemirestriktioner börjar lättas på och semesterperioden kommer närmare. Mycket tyder på att många fler än vanligt kommer att ”hemestra” i år och sannolikt kommer det att forma nya semestervanor även för kommande år. Vilka nya grepp avser kommunledningen att ta för att attrahera hemmaturistande svenskar att besöka vår kommun? 

Efter sommaren kan konstateras att ingenting märkbart nytt har hänt. Vad som dock framgår av kommunala dokument är att man vill öka ”attraktionskraften” för vår kommun. Bland annat instiftade kommunen i oktober 2019, ”Rådet för attraktionskraft”. Enligt reglementet ett rådgivande referensorgan avseende frågor inom destinations- och näringslivsutveckling.

Reglementet säger vidare: Att öka en plats attraktionskraft kan bara göras i samverkan med företag, föreningar och civilsamhället tillsammans med kommunen. Rådet ska därför innehålla representation från företag/organisationer inom, bland annat besöksnäring och kultur. Rådet sammanträder minst en gång per halvår. Kommunen är sammankallande. Mötesanteckningar ska publiceras på kommunens webbplats.

Två år har nu gått och inga mötesanteckningar finns att läsa på ”kommunens webbplats”. Inga möten har hållits. Destinationsutveckling/besöksnäring tycks inte ligga högt i prioritetsordning?

Det räcker inte att skriva dokument, något måste göras för att öka attraktionskraften!

Ämnen du kan följa