En öppen folkkyrka utan partipolitik

Insändare 5 september 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till Inger Fredriksson EK 2/9

Att Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka är självklart. Men ska den vara en sverigedemokratisk eller centerpartistisk kyrka, som inte kan ta ställning i frågor utan partipolitiska hänsyn? Naturligtvis inte!

Diskussionen handlar om det är rätt att politiska partier är med och styr Svenska kyrkan. De politiska partierna har kommit till för att utveckla samhället, skapa socio-ekonomiska förutsättningar, jämlikhet och välfärd i vid mening för alla. De har olika grundvärderingar, t.ex. konservativa, socialistiska eller liberala. Varför just partipolitiska värderingar ska vara utgångspunkt för hur Svenska kyrkan ska förstå sin uppgift i dagens samhälle eller tolka evangeliet är svårbegripligt. Behövs det andra eller bättre värderingar än dem som Bibeln erbjuder i evangelierna om Jesus? Finns det inte tillräckligt med normer i evangeliet utan att kyrkan ska få en överrock av vänsterideal, kristdemokratiska eller moderata idéer?

Kyrkan blir inte en elitkyrka för att partipolitiken lämnas utanför. Den finska eller norska kyrkan är inte några elitkyrkor bara för att de styrs utan partipolitik. De är också öppna folkkyrkor med samma ambitioner som Svenska kyrkan att vara kyrka för hela folket. 

Att de politiska partierna inte ska styra kyrkan betyder inte att kyrkan blir opolitisk. Den kristna tron och traditionen ska tolkas i varje tid. Tolkningen av budskapet ger ibland politiska konsekvenser, men inte partipolitiska. Kyrkan ska stå fri i sina avgöranden från partipolitiska program.

Ämnen du kan följa