Förändringar som utvecklar Skiftinge

Flytten av cirkulationsplatsen görs, enligt stadsbyggnadsförvaltningen, för att skapa bättre förutsättningar handelsområdet som är under uppbyggnad i Skiftinge.

Flytten av cirkulationsplatsen görs, enligt stadsbyggnadsförvaltningen, för att skapa bättre förutsättningar handelsområdet som är under uppbyggnad i Skiftinge.

Foto: Peter Larsson

Insändare2020-07-18 05:03
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Jan Malmkvists  insändare om cirkulationsplats i Skiftinge

Tack för dina frågor om cirkulationsplatsen på Mälarvägen. Vi uppmärksammar att dina frågor är ställda till den politiska majoriteten men då stadsbyggnadsförvaltningen har varit ansvariga för att utföra arbetet så ska jag försöka ge dig ett tydligt svar. 

Just nu pågår det mycket utveckling i Skiftinge som gör att vissa förändringar är nödvändiga. En utgångspunkt har varit att skapa goda förutsättningar för olika trafikslag i området. Flytten av cirkulationsplatsen har gjort det smidigare att ta sig till handelsområdet med bil men också skapat möjlighet att ansluta busstrafik till området. Förändringen har också skapat en bättre korsningspunkt för gående och cyklister över Mälarvägen till Årbyskogen. Flytten av cirkulationsplatsens anslutning till Gårdskälsgatan har frigjort mark som istället kan säljas vidare till aktörer som vill vara med och utveckla handelsområdet. Med förutsättningen att anslutningen till Gårdskälsgatan skulle tas bort gjordes bedömningen att även cirkulationsplatsen ska tas bort och återställas till vanlig gata.

En nybyggnation av en väg kostar normalt 9 000-10 000 kr/m. Ombyggnationer som i det här fallet är billigare. De ny- och ombyggnationer som har gjorts i Skiftinge är inte skattefinansierade utan har finansierats av intäkter från markförsäljning. Vi ser att de förändringar som har gjorts i Skiftinge kommer att skapa bättre förutsättningar för att utveckla området och handelsområdet på sikt.