Förändringar som utvecklar Skiftinge

Eskilstuna 18 juli 2020 05:03
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Jan Malmkvists  insändare om cirkulationsplats i Skiftinge

Tack för dina frågor om cirkulationsplatsen på Mälarvägen. Vi uppmärksammar att dina frågor är ställda till den politiska majoriteten men då stadsbyggnadsförvaltningen har varit ansvariga för att utföra arbetet så ska jag försöka ge dig ett tydligt svar. 

Just nu pågår det mycket utveckling i Skiftinge som gör att vissa förändringar är nödvändiga. En utgångspunkt har varit att skapa goda förutsättningar för olika trafikslag i området. Flytten av cirkulationsplatsen har gjort det smidigare att ta sig till handelsområdet med bil men också skapat möjlighet att ansluta busstrafik till området. Förändringen har också skapat en bättre korsningspunkt för gående och cyklister över Mälarvägen till Årbyskogen. Flytten av cirkulationsplatsens anslutning till Gårdskälsgatan har frigjort mark som istället kan säljas vidare till aktörer som vill vara med och utveckla handelsområdet. Med förutsättningen att anslutningen till Gårdskälsgatan skulle tas bort gjordes bedömningen att även cirkulationsplatsen ska tas bort och återställas till vanlig gata.

En nybyggnation av en väg kostar normalt 9 000-10 000 kr/m. Ombyggnationer som i det här fallet är billigare. De ny- och ombyggnationer som har gjorts i Skiftinge är inte skattefinansierade utan har finansierats av intäkter från markförsäljning. Vi ser att de förändringar som har gjorts i Skiftinge kommer att skapa bättre förutsättningar för att utveckla området och handelsområdet på sikt.

Anders Enesved Avdelningschef Projekt- och GIS-avdelningen Stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Eskilstuna

Kvinna utsatt för blottare i tvättstugan – vågar inte vara ensam: "Som en fånge i mitt hem"

Eskilstuna

Vilstabacken redo för en ny säsong

Speedway

Lindbäck tackar ja till Smederna – startfältet klart till inbjudningstävlingen

Eskilstuna

Kopplerihärvan: 30–40 kvinnor arbetade på "sexsalongen"

Handboll

Guif lånar ut mittsexa tills vidare

Visa fler