Korskampanj med dolda avsikter

Några svenskar har startat kampanjen "Mitt kors". Syftet sägs vara att visa solidaritet med förföljda kristna genom att bära kors om halsen samt lägga in foton på det och på andra kors på en Facebooksida.

11 augusti 2016 04:00

Många har hörsammat uppmaningen. Facebookgruppen har nu över 5 000 medlemmar och något tusental har bidragit med foton.

De som anslutit sig tycks på det hela drivas av goda avsikter. Samtidigt finns det ett konfliktsökande drag i kampanjen. Vissas stöd till den tycks handla lika mycket om att manifestera solidaritet med förföljda som ett sätt att positionera sig mot andra svenskar i debatten om religions- och kulturmöten.

Och det finns fler problem. En av initiativtagarna, prästen Helena Edlund, har koppling till Sverigedemokraterna. 2012 valdes Edlund in i sociala resursnämnden i Malmö som ersättare för SD. Hon har medverkat på Lantvärnet, en försvarspolitisk blogg för personer som står SD nära och där flera riksdagsledamöter för SD publiceras, som Mikael Jansson och Robert Stenkvist. Hon har även deltagit i produktionen av Sverigedemokraternas webb-tv. Inslaget "Imam i Storkyrkan" från 2011 kan ses på Youtube.

Detta är inga nyheter utan diskuterades flitigt framför allt i kyrkokretsar när det begav sig. Edlund avsade sig nämnduppdraget redan i februari 2013 och sade att hon inte var medlem i SD. Sin medverkan i SD-tv förklarade hon på sin blogg så sent som i våras, som ett svar på ett reportage i Aftonbladet där denna tv-historia berättades. Edlund skriver att hon erbjöds att vara med om att starta ett medieprojekt men blev tidigt starkt kritisk mot upplägget, innehållet och ledningen och avslutade sitt engagemang efter några dagar.

Det är fint så. Den sammantagna bilden är dock att Helena Edlund har haft nära relationer med SD åtminstone fram till dess att det blev uppståndelse kring saken. Och varken då eller senare har hon tagit avstånd från partiet.

"I kölvattnet efter tragedin i Norge, stämmer även kyrkan in i den politiskt korrekta kören. Objektivitet och källkritik läggs åt sidan och i vanlig ordning träder svenska kyrkan in som en av islams allra starkaste försvarare."

Det skrev Edlund i en debattartikel i Kyrkans Tidning i augusti 2011. "Tragedin i Norge" syftar på Anders Behring Breiviks massmord på Utöya. Det är så hon genomgående kallar det i artikeln – "tragedin" – och menar att Svenska Kyrkan bör markera tydligare inte bara mot våldsbejakande islamism utan mot islam som sådan.

Detta valde hon att lyfta fram i en tid då det stod klart att Behring Breivik hämtade inspiration till sin mordorgie i en teori om islam som håller på att ta över Europa.

Inte långt efter att debattartikeln publicerats nappade Edlund på erbjudandet att jobba med SD:s webb-tv.

Vi är många som bär ett kors runt halsen som en del av vår kristna tro och identitet. När det gäller denna kampanj bör dock varningsklockorna ringa. Här finns uppenbarligen en dagordning som är bredare och giftigare än att bara visa solidaritet med utsatta kristna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!