Voronov: Denna kris finns inte

31 augusti 2016 09:16

"Sverige befinner sig i en värderingskris", skriver Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor i ett inlägg i gårdagens DN. Samma budskap framförde hon i sitt Almedalstal. Hon menar att värderingskrisen hotar vår tillit till varandra, vilket i förlängningen hotar vår frihet.

Värderingskris. Det är allvarligt. Men vad grundar Busch Thor detta på? Hon nämner sexuella ofredanden, hätsk ton i sociala medier, barn som mobbas, ungdomsgäng som misshandlar, en polis som inte alltid räcker till, toppchefer som skattetrixar och skaffar sig otillbörliga förmåner.

Med andra ord ett urval av tidningsrubriker en normal vecka. Allt detta är förstås allvarliga saker. Men är det tillräckligt för att dra så drastiska slutsatser på övergripande nivå och ropa värderingskris?

Den som studerar mer kvalificerade kartläggningar av tillståndet i Sverige ser nämligen något annat.

Brottsförebyggande Rådets trygghetsmätningar visar att våldsbrottsligheten minskar och svenskarnas känslor av trygghet ökar. I samma undersökningar framgår att medborgarnas förtroende för rättsväsendet är högt och högre bland kvinnor än bland män.

Av SOM-institutets mätningar framgår att tilliten mellan människor i Sverige är bland den högsta i världen och har ökat något på senare år.

I en undersökning från 2012 konstaterar Skatteverket att svenskarnas skattemoral hade ökat kraftigt på några år.

Att sätta ljus på problem är en del av en politikers tjänstebeskrivning. Det finns också och kommer alltid att finnas människor som inte delar värderingar som hänsynsfullhet och vikten av att göra rätt för sig, eller för den delen demokratiska värderingar. Diskussionen om rätt och fel behöver alltid föras.

Men påståendet att Sverige befinner sig i en värderingskris, i betydelsen en tilltagande upplösning av goda normer, är helt enkelt felaktig. Det mesta talar för att det förhåller sig precis tvärtom.

Ebba Busch Thors förhållningssätt till fakta skulle visserligen kunna ses som någon sorts krissymptom på det område som hon avhandlar. Det är å andra sidan inte något nytt i politiken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa