Flyget ska betala för sina utsläpp

Ska flyget, som andra trafikslag, stå för sina miljökostnader? Frågan har egentligen bara ett rimligt svar: Självklart.

4 januari 2017 05:00

Flyget är en stor källa till utsläpp av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Och medan många andra sektorer gnetar på med utsläppsminskningar fortsätter flygsektorns utsläpp att öka. Bolagen på den avreglerade marknaden har gjort en hel del effektiviseringar som minskat utsläppen per resa, bland annat genom ökad beläggning. Men eftersom svenskar reser oftare och längre har utsläppen från våra utlandsresor ökat med 61 procent mellan 1990 och 2014.

De klimatpåverkande utsläppen från flygresor är lika stora som utsläppen från hela biltrafiken. Men medan bilister betalar betydande miljöskatter vid både bilinköp och tankning, är flygets miljöbeskattning obefintlig.

Att en statlig utredning nu föreslagit en flygskatt är därför välkommet.

Det föreslås ett rätt beskedligt påslag på 430 kronor för en tur och returresa till exempelvis Thailand, 280 kronor för kortare resor utanför Europa och 80 kronor inom Europa. Den som själv klimatkompenserar för sina flygresor, vilket jag rekommenderar, betalar redan idag omkring dubbelt så mycket.

En invändning är att flygets utsläpp redan ingår i EU:s utsläppssystem.

Minskade utsläpp från svenskars flygresor innebär därför att exempelvis tyska kolkraftverk inte behöver minska sina utsläpp lika mycket. Men som forskare från KTH påpekar ingår bara omkring en tredjedel av flygets klimatpåverkande utsläpp i detta system.

Klagomålen från Norrland är däremot bara fåniga. "Flyget är ovärderligt" skriver ett antal politiker och intressenter i ett upprop. Då så. Om värdet av flygresorna är så stort är 80 kronor för en inrikesresa inget att lipa över. En skatt tar inte bort alla flygresor, själva poängen är att bara de minst nödvändiga försvinner. Sju arbetsresor under hösten får kanske bli fem. Den långa semestertrippen får ske vart femte, istället för vart tredje år.

Det viktiga är att man betalar vad utsläppen faktiskt kostar, i stället för att skicka notan till andra länder och kommande generationer i form av framtida klimatkatastrofer.

Varför skulle just norrlänningar inte stå för sina miljökostnader? De är väl vuxna, självförsörjande och kapabla människor de också. Stockholmare betalar redan idag mer än andra för att köra bil, med vägtullar utöver bensinskatterna – rimligt eftersom utsläppen i tätort har negativa effekter på fler människor.

Då borde flygresenärer i alla landsändar åtminstone kunna betala lika mycket, eftersom flygets utsläpp främst har globala effekter.

Däremot saknas något viktigt i utredningen. Tidigare miljöskatter har införts enligt principen om grön skatteväxling, alltså att människor får behålla mer av sin inkomst som kompensation för att i det här fallet resorna blir dyrare. Nu tycks regeringen planera för att stoppa intäkterna från flygskatten i statens växande ficka. Så gör man miljöåtgärder till impopulära försämringar, vilket ingen tjänar på i slutänden.

Mattias Svensson är författare till boken "Miljöpolitik för moderater" och fristående krönikör.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!