Alltför dyra banor kan sänka det hela

Det går fler tåg, och det kommer att behövas ännu fler. Från 2010 till 2014 ökade persontrafiken på järnväg, räknad i personkilometer, med hela 18 procent.

8 juni 2016 04:04

Antalet persontåg som kördes under ett år ökade också med 18 procent, och sedan med ytterligare tre procent under 2015.

Detta är en del av en långvarig utveckling, och i den ingår den stora ökningen av regional tågtrafik i Sörmland och i hela Mälardalen. Det väntas ännu en omgång statistik om detta i dag. Men klart är att över årtionden har den miljövänliga tågtrafiken varit en stor framgång, med kraftig expansion, fler resenärer och förbättrad service.

Det har slitit på anläggningarna, och flaskhalsar har uppstått. Underhållet, som skars ned under ett antal är från mitten av 1990-talet, har trots en ökning från 2008 inte hunnit ifatt än. Såväl upprustningar och kapacitetshöjningar som slitna anläggningar har vållat irriterande förseningar.

Det behövs både stora investeringar i nya spår och en fortsatt förbättring av underhållet. För detta talar både miljöskäl och bostads- och arbetsmarknadssituationen för en växande befolkning. Täta och snabba pendelförbindelser, inte bara lokalt utan inom och mellan större regioner, har väldigt stor betydelse.

Den regionala arbetspendlingen, även på längre avstånd med snabba tåg, är avgörande om nya stambanor för snabbare trafik ska vara ekonomiskt försvarbara och ge de vinster i miljö och regional utveckling som man hoppas på. Men hela projektet kan hotas om man alltför hårt håller fast vid ett krav på mycket höga hastigheter och en drastisk nedkortning av restiderna mellan ett fåtal större städer. Tåg som går kring 350 kilometer i timmen kräver banor som är betydligt dyrare att bygga, med större kurvradier och fler förbigångsspår. Det får också plats färre tåg på linjen när hastigheten pressas upp högre, och konflikterna ökar med den snabba regionala trafik som är avgörande för både ekonomin och de regionala utvecklingseffekterna.

De nya banorna blir ett av de största ekonomiska besluten i riksdagen de närmaste åren. Kostnaderna för nya snabbjärnvägar Stockholm - Norrköping - Jönköping - Malmö / Göteborg ser nu ut att bli långt större än under de visionära power point-bildernas och glädjekalkylernas glada dagar. För att trafiksystemen ska fungera väl är det viktigt med goda anslutningar till andra järnvägar – och med investeringar även i dessa.

Risken är nu mycket stor att projektet över huvud taget inte går att få samhällsekonomiskt lönsamt ifall man håller fast vid de högre anläggningskostnaden för att nå de högsta hastigheterna. Riksdagsledamoten Mats Persson, ny talesman (L) i finansutskottets frågor, drog troligen den slutsats andra ledamöter och partier också kommer att dra: Om man inte försöker bygga billigare och med en måttligare fartökning kommer stambanorna att bli gökungar som tränger undan annan tågtrafik – som kan ge större nytta.

Då har ändå de som sköter "Sverigeförhandlingen" om banor och stationslägen valt rätt väg genom att försöka få spår och stationer som tar stor hänsyn även till regionala snabba tåg som stannar på orter som exempelvis Nyköping. Detta grepp är det riktiga. Men stora förbättringar går att uppnå, med balans mellan regional- och fjärrtrafik – även om man drar ner ambitionerna om toppfarter, använder mer av befintliga men upprustade stambanor och satsar på god samtrafik och bra anslutningar mellan snabbtåg och andra tåg

Annars kan det bästa bli det godas fiende.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!