Respektera dem som tjänar medborgarna

I går berättade två kommunala tjänstemän i Flen om den allt hårdare samtalstonen i offentligheten.

20 oktober 2016 05:00

Det handlar framför allt om nedlåtande och taskiga kommentarer på nätet, som Rose-Marie Fältskog sammanfattar med att "det känns ibland som människor utgår från att man vill göra dem illa när det är precis tvärtom".

Inställningen gäller inte bara gentemot tjänstemän. Populistiska partier ställer gärna en påhittad politisk elit med urusla idéer mot "vanligt folks" "sunda förnuft".

Detta trots att det är som Rose-Marie Fältskog säger. De som avlönas med skattepengar försöker för det allra mesta göra ett bra jobb som ska gynna samhället som helhet. I en del uppdrag ingår att prioritera hur skattepengar ska fördelas. Vissa verksamheter tilldelas mer resurser på bekostnad av andra, vilket ligger i sakens natur.

Det leder i sin tur till att varje enskild invånare inte gillar varje enskilt beslut. Men det är inte samma sak som att politiker eller tjänstemän fattade beslutet för att jävlas. De som engagerar sig politiskt och arbetar för kommunen gör det i regel med syfte att förbättra.

Problemen stannar dock inte vid den hårda tonen. Än värre är att både anställda och förtroendevalda utsätts för hot och våld. Enligt Brottsförebyggande rådets rapport "Hot och våld – om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället", som presenterades förra året, hade 20 procent av politikerna utsatts för hot eller våld under de senaste tolv månaderna.

"Vi vet vem du är och var dina barn går i skolan."

"Törs du visa dig på gatorna i kommunen?"

Det är två exempel på hot som förtroendevalda i kommuner och landsting har utsatts för (Dagens Samhälle, 26/5-2015). Och nej, den genomsnittliga förövaren är varken nazist eller våldsbejakande vänsterextremist. Det är en helt "vanlig" medborgare, som använder hot och trakasserier för att uttrycka sin ilska eller besvikelse över ett beslut.

Medan hoten är olagliga och ska polisanmälas är den negativa tonen svårare att rå på. Självklart ska kommuninvånare få framföra synpunkter och komma med konstruktiv kritik, för givetvis händer det att kommuner gör fel.

Men uttryck som "det är ju helt jävla sjukt" och "skärp er" är knappast bra inledningar på en givande dialog. Samma sak gäller dem som tar till överord när någonting går dem emot, utan att visa ens en gnutta respekt för att politiker och tjänstemän ansvarar för hela budgeten, medan man själv bara ser punktinsatser.

För det är precis här – vid budgeten – skillnaden mellan politiker och tjänstemän och övriga kommuninvånare finns. De sistnämnda ser i regel bara hur ett par beslut påverkar honom eller henne, medan de första är ansvariga för helheten.

De kan alltså inte nödvändigtvis göra om och göra rätt, som någon skrev till Flens kommun på Facebook. Sett utifrån helheten kan de precis lika gärna ha gjort rätt från början.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa