Folket – det är vi

Svenska politiker når ideligen nya höjder i att prata utan att få något begripligt sagt. Det senaste exemplet är statsminister Stefan Löfven (S) som förra veckan satte "folk" på repeat.

21 november 2016 05:00

"Vi ska inte tala om folk eller till folk utan från folk, så som folk uppfattar det", sa han i en intervju i Dagens Nyheter (17/11). "Vi ska visa att vi står bredvid folket och ge uttryck för vad folket känner. Det är det som folket inte riktigt ser nu. Nu upplever man ett glapp mellan politiker och sig själva."

Förutom att det är omöjligt att förstå vad statsministern menar är det ohederligt att prata om "folket" som en homogen massa.

Dels eftersom det inte finns någon enhetlig folkvilja. Svenska folket består av nästan tio miljoner människor med olika bakgrund, liv och åsiktsyttringar, som känner och upplever olika saker.

Dels eftersom den som pratar om folket ger bilden av att svenska folket består av minst två grupper, där den ena utgör folket och den andra inte gör det. Den senare ska, enligt Löfven, stå bredvid folket och säga vad folket känner, vilket alltså antas vara någonting annat än det hans egen grupp upplever.

Samma dag, fast i tidningens kulturdel, skriver The Guardian-journalisten Timothy Garton Ash: Det som förenar alla dessa nationalistiska populismer är en ideologi som hävdar att "folkets" direkta vilja övertrumfar alla andra former av auktoritet. Och populistledaren identifierar sig som folkets enade röst. (…) Vid närmare påseende visar det sig att "folket" – "Das Volk" är möjligen en mer passande term – i själva verket bara är en del av folket.

Vilken del Löfven tänker stå bredvid är oklart, men han tillägger senare i intervjun att "Människor måste på riktigt uppfatta att vi ser deras oro och att vi tar den på allvar". Resonemanget känns igen från populistiska partier och Löfven menar att "Populismen är bra på att fånga upp besvikelsen men den har inget svar på frågorna".

Det senare är sant. Problemet är att Löfven gör samma sak när han säger att han ska ge uttryckt för vad folket känner.

Han försöker fånga upp en besvikelse, utan att svara på hur lösningarna ska se ut och utan att nämna att han och övriga riksdagsledamöter är svenska folkets representanter, som vi gemensamt har röstat fram i demokratiska val. Att det finns åtta partier i parlamentet visar just på åsiktsbredden hos svenska folket. Vi är olika, vill olika och därför har vi röstat olika.

Det finns alltså inget folk som Löfven kan ställa sig bredvid. Det finns bara olika viljor med olika många mandat i riksdagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!