Politik bygger på ideologi

1 april 2016 06:00

David DIshart (M) skriver i en insändare i Eskilstuna-Kuriren den 29 mars att Vänsterpartiet är emot förslaget om att göra en utredning för införandet av LOV inom vård av barn och unga, HVB-hem och stödboende i Eskilstuna. Han hänvisar till debatten i Kommunfullmäktige den 17 mars då ärendet om LOV:en debatterades. 

Jag kan bara instämma i att vi är emot att kommunen inför LOV:en i någon kommunal verksamhet, då det skulle innebära ytterligare privatiseringar av kommunal välfärdsverksamhet, ge möjligheter till vinstuttag på barn, ungdomar och äldre samt avdemokratisera välfärden.

Att det är Vänsterpartiets hållning kan inte komma som en överraskning för någon av våra väljare, eller väljare överhuvudtaget, då vi tydligt sagt detta i valrörelsen. Fler undersökningar visar dessutom att vi har stöd av svenska folket. Sju av tio säger att de vill stoppa vinsterna i välfärden och även en majoritet av borgerliga väljare.

Dishart menar vidare att Vänsterpartiet är emot förslaget om att utreda LOV inom barn och ungas vård, behandling vid HVB-hem och stödboende av ideologiska skäl för att vi är emot vinstdrivande företag. Vi kan bara hålla med. Vi vill reglera denna marknad och i stället värna de företag, kooperativ, stiftelser som återinvesterar pengarna i den verksamhet som man är ansvarig för. Vi är medvetna om att det kräver statliga beslut och fram till dess är vi inte beredda att avreglera denna redan giriga marknad ännu mer.

Eskilstunabornas bästa, menar Dishart att han sätter först, men sanningen är att han och Moderaterna agerar utifrån högst ideologiska motiv. Det är allmänt känt att man vill privatisera välfärden ytterligare och detta är ett led i det. Till skillnad från Moderaterna så står Vänsterpartiet för vår ideologi, det är inget konstigt med det Dishart, ideologi är inget fult eller smutsigt, ideologi är det vårt partis grund vilar på. Det som ligger bakom den politik vi går till val på. Är det inte så i Moderaterna?

Vill man vara en ansvarsfull politiker så kräver det att man har ordentliga beslutsunderlag innan man fattar ett beslut. Särskilt om man vill införa något nytt. Det borde du också vilja ha. När LOV:en var på tapeten sist, då inom hemtjänsten, gjordes en omfattande utredning och dåvarande majoriteten stoppade införandet av det innan det ens kom upp för ett första beslut i Kommunfullmäktige.  

Faktum är att LOV:en inom socialtjänsten är något ingen kommun i Sverige ännu infört, förutom Gävle som endast haft systemet i några månader in på detta år. LOV:en i Eskilstuna skulle gälla socialt utsatta barn och ungdomar i oerhört svåra situationer i livet. De kan vara drogberoende, unga tjejer med självskadebeteende, psykisk ohälsa eller de som är nyanlända i Sverige utan sin familj. De ska inte utsättas för ett experiment där man fortsätter avreglera en redan girig marknad. För Vänsterpartiet är det självklart att ett fundamentalistiskt marknadstänk inte hör hemma i välfärden.

Maria Chergui

Gruppledare (V)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!