Så skapas ett klimatsmart Eskilstuna

Vi vill att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer, och vi vill att Eskilstuna ska vara drivande i den positiva utvecklingen.

12 november 2015 05:00

Miljöpartiet ser att Eskilstuna har stora möjligheter att utvecklas och bli en ännu bättre plats att leva och bo på. Vi vill att det ska byggas fler bostäder för att möta ett ökat behov. Men det måste också vara enkelt och smidigt att ta sig fram på ett klimatsmart sätt, både i staden och på landsbygden.

Det är glädjande att fler och fler väljer att åka kollektivt, Miljöpartiet vill göra det lättare för fler att åka kollektivt för att möta ett ökat behov. Det ska vara lätt att cykla, fler och fler upptäcker att el-cykeln i flera fall kan ersätta bilresor. Därför vill vi satsa på att bygga fler och tryggare cykelbanor, till exempel genom att undanröja irriterande hinder för cyklister som kantstenar och farligt placerade stolpar.

Hållbara transporter är billiga och smidiga, både för den enskilde och för samhället. För varje mil som en Eskilstunabo cyklar sparar skattebetalarna 15 kr på grund av bland annat minskade sjukvårdskostnader och minskat vägslitage. När fler ansluter sig till bilpooler minskar antalet bilar, vilket frigör mer yta för bostäder, mötesplatser och grönområden. Här ska kommunen visa vägen genom att låta tjänstebilar bli bilpooler på kvällar och helger.

Kollektivtrafik och cykel kommer inte att täcka hela vårt transportbehov. Bilen kommer fortsatt att behövas, speciellt i gles- och landsbygd. Vi behöver underlätta för elbilar som innebär en förbättrad trafikmiljö; mindre buller och renare luft för våra barn. Så fort som utvecklingen går nu kommer elbilar att vara billigare än fossilbilar i inköp och definitivt mycket billigare att tanka. Därför tror vi att behovet av ladd-infrastruktur kommer att öka.

Vi vet att många känner stark oro inför klimathotet. Av alla unga har 80 procent känt ångest inför klimatkrisen enligt en undersökning av WWF. Vi vill inte att våra barn ska behöva vara rädda för framtiden. Vi vill att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer, och vi vill att Eskilstuna ska vara drivande i den positiva utvecklingen. Vi ser omställningen som en chans till utveckling och förbättring. Det finns många smarta lösningar som kommer att förenkla och förbättra våra liv. Vi är övertygande om att omställningen kommer att skapa nya jobb och välfärd.

Vi vill att Eskilstuna ska utformas för medborgare snarare än för konsumenter. Det ska finnas gott om platser som uppmuntrar till möten mellan människor, en picknick med filt i solen, lek eller en skridskotur. Att bygga staden smart är en nyckel till en trevlig stad att leva i med långsiktigt hållbara transporter, om det är nära mellan bostad arbete och affär minskar transportbehovet.

Miljöpartiet vill:

– Bygga fler cykelvägar och göra cykel- och gångvägarna tryggare

– Bygga fler laddstationer till elbilar

– Satsa mer på energieffektivisering

– Låta kommunens tjänstebilar bli bilpooler på kvällar och helger

Linus Pettersson

Klimatambassadör MP Sörmland, ledamot stadsbyggnadsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!