Högerpolitikens misslyckande och vägen framåt för Europa

Vi behöver en stark politik som främjar jämlika, jämställda livsvillkor som bekämpar fattigdom, skriver kommunalrådet Majo Brostedt (S).

Vi behöver en stark politik som främjar jämlika, jämställda livsvillkor som bekämpar fattigdom, skriver kommunalrådet Majo Brostedt (S).

Foto: Joakim Serrander, Henrik Montgomery/TT

Debatt2024-06-06 09:29
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Högerns och de högerauktoritära partiernas europapolitik har misslyckats. De försöker dölja det med populistisk politik som bygger murar och de hymlar inte ens med det. Vi står inför ett ödesval i Europa som inte bara påverkar oss i Sverige utan har globala konsekvenser.

De senaste åren har högerpolitik dominerat EU, vilket bland annat lett till att internationella kriminella nätverk har kunnat växa sig starka inom unionen. Droger flödar fritt mellan länder och orsakar både lidande och död. Vi ser ett Europa som är mer polariserat och orättvist än någonsin. Ett Europa som riskerar att splittras ytterligare på grund av ledare som Putin. Högerpolitikens totala misslyckande med att skapa trygghet och sammanhållning är tydlig i dag.

I länder där demokratin är svag, klyftorna mellan rika och fattiga är enorma, byggs murar för att hålla de fattiga ute. De rika skyddar sina hem och rikedomar medan de fattiga pekas ut som problemet, när roten till problemen egentligen ligger i orättvisor och fattigdom som behöver bekämpas.

Det som verkligen ger frihet och trygghet, är ett starkt samhälle med en välfärdsstat som inte har förstörts av marknadslösningar. Där varje individ har möjlighet till försörjning, arbete och möjligheten att bidra till samhället. Genom att minska inkomstklyftorna och skapa mer jämlika, jämställda livsvillkor, där människor har arbete och kan försörja sig och sina familjer, skapas frihet.

När vi har ett välfungerande välfärdssamhälle, där vi inte bländas av privatiseringsivrarnas glimrande löften och där vi förstår vikten av solidaritet, skapas trygghet.

Att bygga murar för att hålla ute fattiga, barn, kvinnor och äldre på flykt är ingen hållbar lösning. Flykten är ett symptom och det enda sättet att lösa problemet är att angripa roten till problemen. I många av dessa länder är staten kraftigt försvagad av krig, fattigdom och diktatoriska ledare som berövar människor deras rätt till ett fritt liv. Där finns ingen välfärdsstat och kriminella grupperingar tar över hela samhällen.

För att lösa dessa problem behöver vi ett enat Europa som arbetar för fred och säkerhet och där demokratin försvaras. Vi behöver en stark politik som främjar jämlika, jämställda livsvillkor som bekämpar fattigdom. Det är nödvändigt att stoppa drog- och människohandel som förstör så många liv, där barn skjuter varandra på gatorna och kvinnor och barn utsätts för trafficking.

Vi behöver europaparlamentariker som kämpar för en ekonomisk och jämställd arbetsmarknad. Vi måste bekämpa orättvisor, fattigdom, svält och säkerställa en hållbar livsmiljö för framtida generationer. Det är för våra barn vi bygger samhället, för att de ska ha en framtid, måste vi lösa klimatkrisen. Den kan vi bara lösa globalt och då är ett starkt EU ett måste.

Ett enat Europa, baserat på solidaritet, skapar frihet och trygghet. Vi behöver varandra – inte murar. 

Gör något stort. Rösta för sammanhållning istället för splittring senast den 9 juni.

Majo Brostedt
Kommunalråd (S) Eskilstuna