Äldreomsorgen i Eskilstuna behöver ett verkligt lyft

Debatt 25 augusti 2022 20:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Liberalerna ser varje individ som en unik människa hela livet. För oss är det viktigt att varje människa ska kunna påverka sin vardag oavsett ålder. Att kunna ha självständighet och styra sitt liv i den riktning man själv vill är mycket viktigt och kanske allra viktigast när vi blir äldre och inte klarar av vardagen längre själv. 

 

I Eskilstuna ska man kunna påverka var man ska bo och om du behöver extra stöd och hjälp i äldreboende eller med hemtjänst, ska du få välja vem som sköter din personliga hygien och vem som kommer över tröskeln i ditt hem. Det är inte möjligt i dagens Eskilstuna. 

Vi liberaler har i många år drivit frågan om lagen om valfrihet för äldre men vårt förslag har stoppats av den styrande majoriteten: Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet i kommun fullmäktige. De vill inte ha valfrihet för äldre. För oss liberaler känns det märkligt att föräldrar i Eskilstuna kan välja skolor till sina barn men äldre i Eskilstuna får inte välja var de ska bo på äldreboenden eller vilken hemtjänst de ska få. 

I många kommuner i Sverige är det en självklarhet att få välja sitt äldreboende och hemtjänst, men inte i Eskilstuna. Att få bo nära sina släktingar eller nära det område i staden som man levt i under sitt liv är viktigt för de flesta. Liberalerna och jag anser därför att det är viktigt att vi inför valfrihet i hemtjänst och äldreomsorg i Eskilstuna. Du ska kunna välja, det är din rättighet som medborgare i Sverige och i din kommun Eskilstuna. 

 

För att arbeta inom äldreomsorgen är det också viktigt att man kan tala svenska för att säkra att äldre kan prata med den som utför vården och dela medicinen. För oss liberaler är ett grundläggande språkkrav viktigt. För många äldre är det kanske det enda kontakten med en vårdare man har under sin dag och då är det förstås extra viktigt att kunna förstå varandra.

Att återgå till att äldre får färsk mat i omsorgen är ett förslag som jag och liberalerna har drivit länge. Inga kylda matlådor som lämnas för flera dagar i förväg. För många äldre är det den enda kontakten man har under hela veckan, den med leverans med maten. Får man den bara en gång i veckan med alla matlådor, som det ser ut i dag, får man inte den viktiga kontakten och det sociala pratet som behövs om man lever ensam. Dessutom ser då hemtjänst om det har inträffat något i den äldres liv som till exempel en fallskada och kan sätta in extra stöd och hjälp om det behövs. Det blir aldrig samma sak om man träffas en gång i veckan.

 

 Jag och Liberalerna vill även att det inom äldreomsorgen precis som inom skolan, ska införas kontroll i belastningsregistret, det vill säga om den som ska anställas har dömts för ett våldsbrott, sexualbrott eller stöld innan man anställs, som vårdare inom äldreomsorg eller för vård för funktionsnedsatta. Detta görs också inom skolan, och är där en själklarhet och det är bra, men varför görs inte denna kontroll i Eskilstuna när man ska arbeta med vård av äldre eller funktionsnedsatta. Så här kan vi inte ha det i vårt Eskilstuna! Äldre måste behandlas med respekt.

 

Liberalerna i Eskilstuna vill: 

  1. Införa valfrihet i hemtjänst och äldreomsorg
  2. Införa språkkrav för personal inom omsorgen för att vården ska vara säker
  3. Återinföra färsk mat i hemtjänsten
  4. Kontrollera i polisens belastningsregister om våldsbrott eller sexualbrott samt stöld finns registrerade domar innan anställning, ska vara en självklarhet innan man anställs som vårdare inom äldreomsorgen eller inom vården för funktionsnedsatta
  5. Inför många fler boenden i kommunen där par tex gifta kan fortsätta bo tillsammans även när man är äldre och måste få stöd och hjälp i äldreboende. Att Eskilstuna har en parboendegaranti, så att om du vill, kan få fortsätta bo ihop med den du älskar även när du blir gammal. Vi vill införa en parboendegaranti i Eskilstuna. Detta borde vara en mänsklig rättighet och en självklarhet i vårt Eskilstuna i dag, men det är det inte- det vill jag ändra på!
  6. Alla som har fyllt 85 år ska ha rätt till plats i vård och omsorgsboende.
  7.  Du ska ha rätt till att få fast omsorgskontakt i hemtjänsten, 15 olika personer inom hemtjänsten under en vecka är inte okej. 

 

Erika Rydja Sandvik (L)
Vice gruppledare i Eskilstuna och kandidat till kommunfullmäktige och riksdagen


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa