Alla dödsolyckor på byggen kan undvikas

Debatt 28 april 2023 07:28
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

28 april uppmärksammas Worker’s Memorial Day över hela världen. I Sverige fortsätter byggbranschen att toppa statistiken över dödsolyckor på arbetsplatser, och trots regeringens nollvision är antalet dödsfall oförändrade över tid.

Cirka 3 000 personer dör i förtid i Sverige varje år på grund av sjukdomar eller skador till följd av jobbet. Byggbranschen är extra utsatt och 2022 omkom dessutom 13 personer i olyckor anslutning till byggverksamhet i Sverige. Under 2023 har ytterligare fem personer omkommit i anslutning till byggverksamhet, och det är fortfarande bara april.

Vi talar alltså om en död byggnadsarbetare i månaden! Och det blir knappt en notis i tidningen när det sker. För att uppmärksamma dödsolyckorna kommer vi i Byggnads att den 28 april arrangera manifestationer på byggarbetsplatser runt om i Sverige. Bland annat så anordnar Byggnads Mälardalen en manifestation på Celsiustorget i Uppsala.

En rapport från arbetsmiljöverket 2018 visade att i princip samtliga granskade dödsolyckor hade kunnat undvikas med ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur. Det här är alltså något som går att undvika. Våra kollegor hade kunnat komma hem till sina nära och kära, om bara arbetsmiljöarbetet fungerat som det skulle.

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön, och i det ingår att på alla vis motverka stressade situationer som kan leda till att rutiner frångås. Vi vet att alla inte klarar av att ta det ansvaret och då behövs fler och bättre kontroller.

Prispress och underbudskonkurrens från oseriösa företag är en stor del av problemet. Byggbranschen plågas av arbetslivskriminalitet där oseriösa bolag skarvar med både säkerhet och villkor och på så sätt konkurrerar ut seriösa bolag, eller tvingar även dem att ta genvägar. 

Mer måste göras för att städa ut den osunda konkurrensen från byggbranschen. Just nu pågår avtalsförhandlingar och Byggnads viktigaste krav handlar om branschens ansvar att identifiera och sparka ut fuskarna en gång för alla. 

Men här har även stat och kommun ett stort ansvar som beställare. Inte sällan återfinns dessa bolag på offentligt finansierade projekt så som skolor, kommunala bostäder eller infrastrukturprojekt. Detta är helt oacceptabelt! Samhället måste ta tillbaka kontrollen och våra skattepengar ska inte gå till kriminella aktörer som dessutom riskerar våra arbetskamraters liv och hälsa!

Alla ska komma hem efter arbetsdagen, det måste vara en självklarhet i Sverige och i Mälardalen år 2023. Men då måste också både huvudentreprenörer och beställare ta sitt ansvar för att skapa en frisk byggbranschen där seriösa företag kan konkurrera med kvalitet och god arbetsmiljö.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa