Allmännyttan urholkas när ansvaret brister

Marie Linder är förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Marie Linder är förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Foto: TT

Debatt2023-09-26 07:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det råder dödläge på bostadsmarknaden. Det byggs färre nya hyresrätter än på mycket länge. Det är till och med befogat att säga att det råder ett byggstopp i Sverige.

Hyresgästföreningen har släppt en rapport som beskriver läget i bostadsförsörjningen, med särskilt fokus på de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen. Genom djupintervjuer med ledande kommunpolitiker och VD:ar för allmännyttor i stora och små kommuner i Mellansverige, ges en klar lägesbild. Oron för bostadsförsörjningen är stor. Byggandet av nya bostäder avstannar hastigt, till följd av rusande kostnader. Årets rekordhöga hyreshöjningar anses inte täcka kostnaderna, vilket redan lett till höga hyreskrav. Det finns inget svar på vilken skillnad en allmännytta kan göra i det svåra ekonomiska läge Sverige befinner sig i, utöver en dimension av extra ansvarstagande för sociala aktiviteter och boinflytande. Det är en för tunn grund för allmännyttan att vila på. I vissa kommuner är det bara allmännyttan som byggt alls de senaste decennierna. Nu – inget. 

Allmännyttan kan inte göra den nödvändiga skillnaden när deras insatser som mest behövs. Frågan måste diskuteras seriöst: Vad ska vi med bostadspolitiska verktyg till, som inte är verktyg i praktiken? Särskilt eftersom det finns metoder för att få både allmännyttan och privata bostadsföretag att kunna fungera bättre i det trängda ekonomiska läget.  

Hur anser vi att allmännyttan behöver agera, oaktat konjunkturläge? De delar på bostadsmarknaden som det råder brist på måste självklart byggas. Bostadsförsörjning i lagens mening tar inte hänsyn till lågkonjunktur – det handlar om just behovet av bostäder som folk har råd att bo i.

I rapporten lyfts flera exempel fram som kan göra skillnad för allmännyttan. Ett exempel är investeringsstödet för byggande som är borttaget av den nya regeringen. Intervjuerna visar att det finns en öppenhet för att stödet kan formas på andra sätt än som det varit. Men att ett investeringsstöd gör skillnad för att hyresrätter ska bli byggda är relativt entydigt, både i mindre och större kommuner. 

Vi efterlyser ansvarstagande på både kommun och statlig nivå!
Hyresgästföreningen har länge förespråkat både investeringsstöd och förmånliga bygglån för att stimulera bostadsbyggandet. Det är nu dags för staten att ge kommunerna möjligheten att investera utan att tvingas sälja sina tillgångar. Kommunerna behöver höja sin röst och ta ansvar för att bostadspolitiken får den uppmärksamhet den förtjänar – trots allt har kommunerna ett lagstadgat ansvar för bostadsförsörjningen. Samtidigt måste staten ta sitt ansvar och agera när det står klart att bostadspolitiken står stilla och att allmännyttan, det viktigaste verktyget, behöver skärpas. 


Ett generellt byggstopp kombinerat med en avlövad allmännytta kommer leda till en kraftigt försämrad bostadsmarknad. Det vill ingen. Rapporten visar att stödet för allmännyttan är kompakt i kommunerna. Men förutsättningarna rimmar idag inte med förväntningarna. Det är hög tid för den nationella politiken att agera beslutsamt och kraftfullt. Vi uppmanar våra politiska ledare att ta ansvar och föra en bostadspolitik som speglar de verkliga behoven och möjliggör för kommunerna att skapa trygga boenden som människor har råd att bo i.
 

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen
Hans Eklund ordförande Hyresgästföreningen region Aros-Gävle
Helena Frisk ordförande Hyresgästföreningen region Mitt