Är Moderaterna i Eskilstuna på väg åt rätt håll?

Debatt 14 november 2022 19:48
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Valrörelsen dominerades av två väljarfrågor: Den alltmer allvarliga kriminaliteten och den omfattande migrationen till Sverige. 

I Eskilstuna har vi tagit emot många migranter. Vi har också sett en alltmer eskalerande kriminalitet – uppmärksammad även på riksnivå. Det här är frågor som borde gynna ett parti som Moderaterna, med konservativ ideologi, men det blev tvärtom. Varför blev det så?

 

2010 röstade drygt 22 procent av väljarna på Moderaterna i Eskilstunas kommunval. Därefter har partiet tappat väljare i samtliga efterföljande val. Först i valet 2014 med 7,7 procent, sedan 8,3 procent till valet 2018. Det största tappet ser vi dock i årets val 2022 där vi tappar hela 8,5 procent av rösterna. 

Detta innebär att nästan var fjärde väljare (22,5 procent) sedan 2010 valt att rösta på ett annat parti än Moderaterna. Det procentuella tappet har dessutom varit klart sämre än på riksnivå. 

 

Det här är en utveckling som borde få alla medlemmar att ställa sig frågor som: Vad beror den negativa utvecklingen på? Kommer fallet fortsätta? Vad kan vi göra åt det?

 

Vi menar att Moderaterna måste tillbaka till ritbordet. Politik utformas utifrån idéer och visioner. Vilket samhälle vill vi ha? Vilka frågor vill vi driva? Hur ska budskapen kommuniceras? 

I dag gäller helt andra politiska skiljelinjer mellan höger och vänster än tidigare. Även om många frågor kräver lagstiftningsförändringar och styrning på riksnivå behöver man på kommunal nivå driva en politik utifrån en gedigen plattform, hålla den linjen i nämnderna och även om man utgör en del av en majoritet våga framhålla viktiga skiljelinjer. 

 

När man tappat väljare i tre efterföljande val borde varningsklockorna ringa hos alla aktiva medlemmar. Det är tydligt att attraktiviteten sviktar och att åtgärder behöver sättas in. Vi tror bland annat att Moderaterna måste:

1. Öka synligheten. Fler aktiva bör ta mediautrymmet i anspråk och föra ut partiets politik. Det är viktigt att förtroendevalda på tyngre poster långsiktigt driver större frågor. Både i nämnder och i offentligheten.  

2. Stå för en långsiktigt tydlig ideologi. Backa inte från frågor för att de kan anses kontroversiella. Vacklandet och positionsbytena kring exempelvis debatten om slöjor, tiggerifrågan, språkkrav eller rätten till alternativ kost i skolan är exempel på sådana frågor där rädslan för att inta en bestämd hållning hämmar tydlighet och skadar förtroendet. 

3. Bättre förhandling. Samverkan med Socialdemokraterna har i många avseenden varit positivt för kommunen. Det tycker nog de flesta. Men i en samverkan krävs ett givande och tagande med eftergifter från båda parter. Några sådana eftergifter har inte Socialdemokraterna behövt göra. 

 

Ett parti kan inte byta ut sina väljare. Ta lärdom av tre vals tillbakagång och möt väljarna med en tydlig, grundmurad och attraktiv politik. En politik som fokuserar på kärnverksamhet, ställer krav, tar avstånd från identitetspolitik och symbolfrågor och som håller en stabil linje över tid.

Sist men inte minst vill vi också påpeka att våra ungdomar är vår framtid. Detta gäller såväl inom samhället som i partiet. Därför kan vi inte låta vårt fantastiska ungdomsförbund MUF behandlas på samma sätt inför nästa valrörelse. Då har vi snart inga nya Moderater i Eskilstuna. 

 

Tomas Lundqvist

Ledamot Kretsstyrelsen Moderaterna i Eskilstuna

 

Björn Gustavsson 

Före detta ordförande Moderaterna Eskilstuna-Husby-Ärla

 

Tomas Jönsson 

Kassör Moderaterna Eskilstuna-Husby-Ärla

 

Mikael Eriksson 

Sekreterare Moderaterna Eskilstuna-Husby-Ärla

 

Tibor Sjöberg 

Medlem i Moderaterna Eskilstuna-Husby-Ärla


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa