Arbetsgivare bör låta fler medarbetare jobba hemifrån

Debatt 2 januari 2022 21:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter några svåra år för arbetsmarknaden inleds valåret 2022 med en stark framtidstro i Sörmland. ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer visar att arbetsgivarna i Sörmland och mellersta Sverige förväntar sig en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft, med en sysselsättningstrend på hela + 42 procent under första kvartalet. Det är hela 8 procentenheter högre än rekordprognosen + 34 procent på riksnivå.

Samtidigt som arbetsgivarna förväntar sig att bidra till en rekordartad jobbtillväxt så har pandemin fått många att omvärdera sina liv. Hög lön och goda karriärmöjligheter är viktigt för de allra flesta, men många har under pandemin uppvärderat betydelsen av balans i livet och flexibla arbetsvillkor och oroas över att behöva gå tillbaka till arbetsplatsen dagligen mot sin vilja. Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life, visade i höstas att bara var tionde av de svenskar som distansjobbat under pandemin vill arbeta uteslutande på kontoret i framtiden.

Tre av fyra arbetsgivare uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens och för att lyckas tror vi det är nödvändigt att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Den arbetsgivare som kan erbjuda valfrihet och flexibilitet ökar sina chanser i kampen för att behålla och rekrytera morgondagens talanger. Därför ger vi följande tre tips till arbetsgivarna i Sörmland:

1. Eget inflytande. Fyra av fem svenskar, 78 procent, tycker att flexibiliteten att välja när och varifrån man vill arbeta har blivit viktigare under pandemin, och en majoritet av svenskarna vill arbeta på distans flera dagar i veckan i framtiden. Arbetsgivare som tillmötesgår medarbetarnas nya önskemål och erbjuder inflytande över arbetsdagen kommer att ha en stor konkurrensfördel i rekryteringen.

2. Stärk ledarskapet. Hälften av svenskarna, 48 procent, uppger att den kollegiala sammanhållningen försämrats under pandemin. När kollegor arbetar på distans och under andra tider på dygnet ställs nya krav på ledarskap och arbetssätt. Rusta framtidens chefer genom utbildningar i tillitsbaserat ledarskap och coachning i självledarskap.

3. Satsa på kompetensutveckling. Enligt Manpower Work Life anser 75 procent av svenskarna att kompetensutveckling har blivit viktigare under pandemin. De arbetsgivare som systematiskt arbetar med kompetensutveckling på kort och lång sikt kommer att stärka sitt arbetsgivarvarumärke – och öka sin konkurrenskraft.

 

Mikael Jansson
Vd för ManpowerGroup 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa