Återställ Torshällas stads nämnd och förvaltning

Debatt 4 augusti 2022 21:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Torshälla är en unik småstad med starka historiska inslag. Det vill vi värna. När den lilla staden förtätas och fler bostäder byggs, så kan inte det ske på bekostad av parkområden eller stadsnära strövområden som de i Bjällersta, Kogne eller Kråketorp. Dessa grönområden är alla viktiga för att bevara den unika miljön. 

En försköning av stadskärnan behövs, men då är det viktigt att stadens historia beaktas och att hus, byggnader, broar och trappor från tidigare epoker värnas, vårdas och renoveras för att behålla den ursprungliga stilen. 

 

Vi är många som har besökt Holmberget i Torshälla. Vi har besökt restaurangen när den varit öppen, lyssnat till musik från scenen, firat valborgsmässoafton, promenerat i området, njutit av konsten och den magnifika utsikten med forsen och Tors bockar. Holmberget är Torshällabornas stadspark, vår park. Det är en vacker miljö som måste bevaras. Visst finns det mycket man kan göra för att ytterligare utveckla parken och få ännu fler att ta sig dit, till exempel genom att få ny fart på det lilla vattenfallet, förbättra grönytorna och scenen, tillföra ännu mer konst. 

En helt oacceptabel utveckling är dock den plan som Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet har presenterat om att bygga bostäder i delar av Holmbergsparken. Bostäder som kommer att stjäla parkutrymme, vara en stor kontrast i kulturmiljön, privatisera en del av parken och begränsa utrymmet för allmänheten att besöka platsen.

 

Torshälla har en tydlig kulturprofil. Den stora omfattningen av finska kulturyttringar är mycket värdefull och utgör en betydelsefull del av Torshällas samlade kulturliv. Sagabiografen har genom privat initiativ blivit en lokal som bjuder på både god mat och kultur i form av musik, teater och föredrag. 

Vi vill se ett samarbete för att kunna digitalisera biografen enligt den modell som Royal på Järntorget i Eskilstuna har etablerat. Holmens A-verkstad ligger vid ån, mitt i Torshälla, och är idag mycket nedgången. Fabriksbyggnaden har stora utvecklingsmöjligheter och behöver renoveras för att kunna användas både till kulturella verksamheter, föreningars behov och till bostäder. 

 

I Torshälla stad är det nära till allt och här har det funnits närdemokrati i praktiken. Tanken med närdemokrati var och är att du som medborgare ska kunna möta de ansvariga politikerna och tjänstepersonerna i vardagslivet, kanske på Konsum eller Torsharg, för att där kunna diskutera och framföra synpunkter på våra gemensamma kommunala frågor. 

Tidigare hade Torshälla stads nämnd en egen förvaltning. Det innebar att de som tog fram underlag och var en avgörande del av hur Torshälla skulle utvecklas också arbetade i Torshälla. Den förankringen saknar vi idag och det märks särskilt när idéer som att bygga bostäder i Holmbergsparken dyker upp. 

 

En förändring har skett sedan den politiska majoriteten beslutat att lägga ner Torshälla stads förvaltning. Det har radikalt minskat Torshälla stads nämnds ansvarsområden. Vi vill därför återställa Torshällas stads nämnd och förvaltning i dess tidigare form. Det ser vi utvecklar Torshälla till en väl fungerande småstad som också bidrar till hela kommunens utveckling. 

 

Jukka Tähkävuori (V)
Kandidat till kommunfullmäktige och Torshällabo

Solveig Pohjola (V)
Kandidat till kommunfullmäktige och Torshällabo

Carin Kutmann (V)
Kandidat till kommunfullmäktige och Torshällabo

Irena Tyszko Tähkävuori (V)
Kandidat till kommunfullmäktige och Torshällabo 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa