Bättre bemötande så kommer det goda företagsklimatet

Att Eskilstuna återigen faller i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner är inte förvånande och det är helt oacceptabelt, skriver Mia Forslöf och Hilda Andersson, Centerpartiet.

Att Eskilstuna återigen faller i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner är inte förvånande och det är helt oacceptabelt, skriver Mia Forslöf och Hilda Andersson, Centerpartiet.

Foto: Carolina Lundin

Debatt2023-09-27 08:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att Eskilstuna återigen faller i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner är inte förvånande och det är helt oacceptabelt! Speciellt när målsättningen är att Eskilstuna ska ha Sveriges bästa klimat för små och medelstora företag.

För Eskilstuna kommun är det nödvändigt att ha växande privata företag som skapar jobb och tillväxt, i synnerhet under svår ekonomisk kris. Det minsta Eskilstunas ledande politiker kan göra nu är att jobba extra hårt på Svenskt Näringslivs tre nämnda framgångsfaktorer. Det handlar om att hela kommunorganisationen ska genomsyras av en positiv och lösningsinriktad attityd och en vilja att förstå de företagare man möter. Att alla politiker och alla tjänstepersoner bestämmer sig för att vara serviceinriktade i sitt myndighetsutövande. 

Mätningarna visar att Eskilstuna debiterar företagen högre avgifter än jämförbara kommuner. Varför ska du som företagare i Eskilstuna debiteras högre avgifter än övriga landet?

Företagens eget sammanfattande omdöme på själva företagsklimatet i Svenskt Näringslivs enkät har sjunkit sedan år 2022. Det, tillsammans med den fortfarande låga placering på frågan om konkurrens från kommunens verksamheter, är oroväckande. När kommunen kan knoppa av verksamhet och lokala företagare kan ta över, får vi ett sundare klimat. Kommunen ska fokusera på sitt uppdrag och inte konkurrera eller vara ett hinder för etableringar eller uppstart av nya företag.

Vi tycker att Eskilstunas företagare som har behov av kommunens olika myndighetsprocesser ska kunna se kommunen som en möjliggörare, inte ett hinder. Kommunens tillståndsgivare ska samarbeta för att hjälpa företagaren att göra rätt. Idag kan en ansökan, oavsett vilken, avslås gång på gång på grund av att tillståndsgivaren inte ger råd och hjälp kring vad som krävs i ansökan. Vissa tjänstemän hävdar att de inte får ge råd och hjälp, men om det görs i många andra städer så borde det fungera här också. 

Den tidsbesparing det blir för både tjänstemän på kommunen och den enskilde företagaren om det blir rätt från början vinner alla på. Det är när sådana processer fungerar smidigt som vi har nått ett gott företagsklimat och kan uträtta så mycket mer tillsammans. 


Mia Forslöf och Hilda Andersson, Centerpartiet Eskilstuna