Behåll läkemedelsexpertisen i Region Sörmland

Att dra in på den så viktiga kliniska farmacin kommer med största sannolikhet att kosta mer än vad styret tror sig spara, , skriver Monica Johansson (S), Lotta Back (V) och Sara Lindberg (V).

Att dra in på den så viktiga kliniska farmacin kommer med största sannolikhet att kosta mer än vad styret tror sig spara, , skriver Monica Johansson (S), Lotta Back (V) och Sara Lindberg (V).

Foto: Martina Holmberg / TT

Debatt2023-09-01 09:24
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förra veckan presenterade Finansminister, Elisabeth Svantesson (M), det ekonomiska läget från Harpsund. Beskedet var otydligt. Staten kommer inte lämna kommuner och regioner i sticket. Region Sörmland står med ett prognosticerat underskott på 1,2 miljarder kronor och samtliga verksamheter ser över möjligheter att spara pengar. Nog känns det som att Svantesson i sitt tal gjorde precis det hon sa att hon inte skulle: hon lämnade oss i sticket.

Det förslag som presenterats inom Region Sörmland, med neddragningar på tre avdelningar: läkemedelscentrum, utvecklingsenheten och sjukhusbiblioteken, sparar i sig inga större summor direkt och kan i slutändan leda till ökade kostnader och mindre utvecklingsmöjligheter i vården. 

Sjukhusbiblioteken är viktiga instanser för vårdpersonalen för att få till sig information och en minskad utvecklingsenhet, ja det leder ju till minskad utveckling.

Läkemedel är något de flesta av oss kommer att behöva någon gång i livet. Ofta får vi fler läkemedel ju äldre vi blir. För den västerländska medicinen är läkemedel ett av de främsta medlen för att behandla olika sjukdomstillstånd. Läkemedlen vi har i dag är potenta och många av dem påverkar varandras effekt om de ges samtidigt. Att välja rätt sort för varje patient kräver kunskap. Nu vill styret i Region Sörmland spara in på klinisk farmaci. Det anser vi är fel väg att gå.

Läkare befinner sig ofta i en pressad situation med mycket begränsad tid för varje patient. Att sätta sig in i hela patientens medicinering blir ofta övermäktigt. 

En så kallad läkemedelsgenomgång ska enligt Socialstyrelsen genomföras minst en gång per år för patienter som har flera läkemedel. Då ska samtliga ordinerade läkemedel och doser ses över. Tyvärr hinns detta inte alltid med. Resultatet blir att många tar för många tabletter, ofta i en för hög dos. Det blir dyrt, och medför dessutom ofta sämre hälsa, fler besök på akuten och fler onödiga sjukhusinläggningar.

Apotekare är samhällets experter på läkemedel. Sedan början av 2000-talet har så kallad klinisk farmaci bedrivits i Sörmland. Det innebär att apotekare arbetar patientnära ute i vården. Verksamheten bedrivs på samtliga tre regionsjukhus, och ett flertal av vårdcentralerna har en apotekare, som arbetar med läkemedelsgenomgångar och rådgivning till övrig personal. 

Kommunerna i regionen får hjälp av apotekarna med läkemedelsgenomgångar på äldreboenden och i hemsjukvården. Sjutton apotekare anställda av regionen bidrar i dag till en säkrare och mera kostnadseffektiv användning av läkemedel i Sörmland. Efterfrågan av apotekarnas tjänster är större än vad som hinns med. 

Den styrande minoriteten i regionen vill avveckla all klinisk farmaci från 2024. På det här sättet tror de sig kunna spara in 13 miljoner kronor. Regionen befinner sig i ett mycket dåligt ekonomiskt läge, och all verksamhet måste ses över. 

Men att dra in på den så viktiga kliniska farmacin kommer med största sannolikhet att kosta mer än vad styret tror sig spara. Åtskilliga studier gjorda både i Sverige och i andra länder visar att klinisk farmaci bidrar till färre sjukhusinläggningar, färre besök på akuten och minskade läkemedelskostnader. 

Som du som läser detta ser finns det flera anledningar att låta förnuftet råda. Behåll de kliniska apotekarna och biblioteksverksamheten för en fortsatt utveckling i regionen. Vi står upp för sörmlänningarna.

Monica Johansson
Regionråd i opposition, Socialdemokraterna Sörmland

Lotta Back
Gruppledare, Vänsterpartiet Region Sörmland

Sara Lindberg
Vänsterpartiet Katrineholm