Beta av köerna till prostataoperationer i Sörmland

Jag har tröttnat på att vänta i en operationskö som aldrig kommer att ge plats för mig, skriver Hans Bergström.

Jag har tröttnat på att vänta i en operationskö som aldrig kommer att ge plats för mig, skriver Hans Bergström.

Foto: Mark Humphrey

Debatt2023-01-27 16:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I snart åtta månader har jag, en 77 årig man, väntat på att få min förstorade prostata opererad vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Godartad prostataförstoring är ett lidande. Varannan man över 60 år och fyra av fem män över 80 år drabbas. 

För att bota detta lidande använder man sig i Region Sörmland av hyvling av prostatakörteln så kallad TURP. Ett ingrepp som ges under ryggmärgsbedövning och ingreppet tar max en timme. Man brukar få stanna kvar över natten, eftersom det finns en viss blödningsrisk efter ingreppet. Andra regioner använder sig av alternativa behandlingsmetoder som mikrovågorlaser eller vattenånga. Dessa metoder är helt oblodiga. Ingreppen tar cirka 15–20minuter och man får åka hem direkt efter behandlingen.

Av någon, för mig outgrundlig anledning, använder Region Sörmland inte någon av dessa alternativa behandlingsmetoder. Metoder som är både kostnadseffektiva och i stort sätt smärtfria jämfört med den traditionella TURP metoden. Man slipper sjukhusinläggning i ett till tre dygn och metoderna är fyra gånger så snabba som TURP. Apparater för inköp av grön laser, värmebehandling och vattenånga kostar under 100 000 kronor/styck.

I Sverige finns något som heter vårdgaranti som fungerar på följande sätt:

  • 0 – Kontakt med primärvården samma dag. Samma dag du söker hjälp för ett hälsoproblem ska du få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen.
  • 3 – Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar. Om du bedöms behöva en medicinsk bedömning av ditt hälsoproblem ska du få det av legitimerad personal inom tre dagar.
  • 90 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar. Vid överenskommelse om remiss från primärvården till specialiserad vård ska du erbjudas första besök med den specialiserade vården inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård med så kallad egenremiss. 
  • 90 – Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar. Efter beslut om behandling, till exempel en operation, ska du få en tid för detta inom 90 dagar. Regionerna kan ha andra tidsgränser än vad som gäller enligt den nationella vårdgarantin. Tidsgränserna kan vara kortare, men de får inte vara längre.

Om vårdenheten där personen sökt vård inte kan erbjuda en tid inom vårdgarantins tidsgräns ska personen informeras om det och erbjudas vård hos en annan vårdgivare. Det kan ske inom samma eller annan region. Detta ska inte leda till någon merkostnad för patienten.

Man kan avstå från erbjudandet om vård hos en annan vårdgivare och i stället välja att vänta kvar. Om personen gör det kan inte längre vårdgarantins tidsgränser åberopas. Ångrar personen sitt val kan denne alltid kontakta sin vårdgivare på nytt. Vårdgarantin börjar då gälla från det nya kontaktdatumet.

Vårdgarantin är inte värd någonting mer än namnet. Det finns inga om helst straffsanktioner kopplat till vårdgarantin om man bryter mot ovanstående tidsgränser. För oss som går och väntar på en rutinartad operation så innebär det att vi hela tiden puttas bakåt i kön för att släppa förbi de som behöver ett akut livräddande ingrepp till exempel vid cancersjukdomar. 

Detta förstår jag – att livräddning går före rutingrepp. 

Mitt förslag innebär att Region Sörmland köper in ett antal medicinska apparater för alternativa behandlingsmetoder som grön laser, värmebehandling eller behandling med ånga.  

Man anställer några operationslag som betar av den långa kön som i dag finns i Region Sörmland ör oss som lider av godartad prostataförstoring. 

Jag har tröttnat på att vänta i en operationskö som aldrig kommer att ge plats för mig. Under januari 2023 kommer jag att behandlas med vattenånga så kallad Rezum-behandling på ett privat vårdföretag i Solna. Efter denna behandling hoppas jag slippa gå med en kateter som jag nu haft i åtta månader. 

Hans Bergström
Patient som väntat i åtta månader i en operationskö som hela tiden fylls på med nya cancerpatienter