Bo-orättvisan skadar hela vårt samhälle

Debatt 12 september 2022 20:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bostadsbrist, trångboddhet, dyra renoveringar och nyproduktionshyror som ligger långt över vad många vanliga löntagare och pensionärer har råd med. Så ser verkligheten ut men så borde det inte vara. Vi hyresgäster kräver att politikerna agerar för att stoppa bo-orättvisan.

Nio av tio svenskar bor i en kommun med bostadsbrist och 200 000 unga bor kvar hemma fast de inte vill. Var femte svensk har under de senaste åren tvekat inför olika större livsval på grund av bostadsbristen. Situationen på Sveriges bostadsmarknad begränsar inte bara människors liv, utan även samhällets och företagens möjlighet till utveckling. 

 

Problematiken på bostadsmarknaden ser olika ut runt om i landet men måste uppmärksammas överallt. Sverige och bostads- och byggbranschen har haft många goda år men ändå inte åtgärdat de problem som finns. Nu går vi in i en lågkonjunktur med stigande räntor, ökande materialkostnader och en abrupt inbromsning av byggtakten vilket kommer att förvärra problemen. Dessutom råder en orättvisa mellan de olika upplåtelseformerna: Staten subventionerar den ägda marknaden på flera olika sätt, både i byggfasen och i boendefasen. 

En nybyggd hyresrätt kan vara 2 500 kronor dyrare per månad än motsvarande bostadsrätt, enbart på grund av skatter. Dessutom får de som äger sitt boende skattelättnader i form av ränteavdrag, något som under 2021 gav staten utgifter på 17,4 miljarder kronor, en siffra som förväntas stiga drastiskt de kommande åren. Det finns ingen motsvarighet för det hyrda boendet, vilket är ännu mer orimligt när man ser på skillnaderna i genomsnittlig inkomst mellan de som bor i hyrt respektive ägt boende.

 

Bostadsbristen och bo-orättvisan drabbar inte alla lika, men i slutändan går den ut över hela samhället. Därför har vi tre förslag på hur vi skulle kunna göra bostadsmarknaden bättre:

1. Bygg fler bostäder med rimlig hyra. Bostadsbristen hindrar människor att flytta till jobb eller studier, familjer från att bildas och äldre att hitta en anpassad bostad. Det har under lång tid byggts för lite och det som byggs är ofta alldeles för dyrt för människor med normala inkomster. Därför måste staten ta ökat ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet. Det statliga investeringsstödet måste återinrättas och utvecklas till ett förmånligt bygglån för att hålla uppe byggandet när konjunkturen viker.

 

2. Hållbara renoveringar och stopp för renovräkning. Cirka 300 000 bostäder från miljonprogramsåren behöver fortfarande renoveras, men det får inte ske på bekostnad av människor och miljö. Idag ställs hyresgäster ofta inför hyreshöjningar på 60 procent eller mer när fastighetsägaren beslutar om upprustning, vilket i praktiken leder till att många inte har råd att bo kvar. Därför behövs statligt stöd till upprustning, stärkt ställning för hyresgäster vid omfattande renovering samt förbättrade möjligheter för bostadsbolag att skattefritt fondera pengar till underhåll. 

 

3. Rättvisa skatter mellan ägt och hyrt. Den ekonomiska orättvisan leder bland annat till dyrare underhåll av hyresrätter och bidrar i längden till ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Införande av låg, fullt avdragsgill moms på hyran och ett avskaffande av fastighetsavgiften på hyresfastigheter skulle göra mycket för att skapa rättvisa villkor mellan upplåtelseformerna.

Sveriges 3,5 miljoner hyresgäster förtjänar bättre. Nu måste våra politiker agera! 

 

Helena Frisk 
Ordförande Hyresgästföreningen region Mitt


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Läs mer!

Camilla förvandlade skolan från 1800-talet till sitt drömhem ✓Skamvrån ✓Fynden på vinden ✓"Jag började storgråta av lycka"

Camilla förvandlade skolan från 1800-talet till sitt drömhem ✓Skamvrån ✓Fynden på vinden ✓"Jag började storgråta av lycka"

Inbrottsförsök i Baderskan – tjuven tros ha varit ute efter verktyg ✓Fredrik Åström: "Tydliga brytmärken"

Inbrottsförsök i Baderskan – tjuven tros ha varit ute efter verktyg ✓Fredrik Åström: "Tydliga brytmärken"
Visa fler
Ämnen du kan följa