Byggbranschen måste ha nolltolerans för medvetet fusk

Debatt 1 mars 2023 18:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Just nu känner många byggföretag här i Södermanland en stor osäkerhet. Kriget, kostnadsökningarna och konjunkturläget slår hårt mot jobben. Samtidigt inleds en avtalsrörelse där fokus borde ligga på att trygga jobben, de schyssta företagens konkurrenskraft och i slutändan Sveriges ekonomi. 

Men i stället för samverkan finns oroande tecken på splittring. 

I en ny undersökning som Byggföretagen låtit göra pekar länets byggföretag ut det ekonomiska läget som det klart största orosmomentet just nu. Hälften av alla företagare tror att orderingången blir sämre under våren än vad den var under andra halvåret 2022. 

 

Därför borde årets avtalsrörelse handla om tre saker: 

  • Trygga jobben. Hela nio av tio företagare inom bygg- och anläggning konstaterar att återhållsamma lönekrav är viktigt eller mycket viktigt för att hantera de svåra tiderna och långsiktigt trygga sysselsättningen. 
  • Prioritera schyssta byggare. Det måste bli en tydligare konkurrensfördel att ha kollektivavtal tecknade mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund. Det är de schyssta byggarna som ska ha jobben. Så är det inte i dag. Dagens kollektivavtal upplevs i alltför stor utsträckning som ett hinder för få jobb och kunna anställa.
    Drygt var fjärde företag har tvingats säga nej till uppdrag som en följd av att kollektivavtalet inte är tillräckligt flexibelt. ”Jag tycker det är helt orimliga krav som ställs mot oss mindre aktörer i dessa avtal, dessa avtal är utformade efter stora entreprenader och aktörer” säger ett företag i vår undersökning.
  • Nolltolerans mot medvetet fusk. Det är skillnad på byggare och byggare. Både fack och arbetsgivare behöver lägga in ytterligare en växel för att slå undan benen för den oseriösa delen av byggbranschen. Byggföretagens medlemmar har kollektivavtal, vill följa lagar och regler, har genomgått en obligatorisk säkerhetsutbildning och bidrar med cirka 40 miljarder kronor i skatteintäkter i varje år. Det motsvarar löner till tiotusentals gymnasielärare, poliser och sjuksköterskor.

 

Men långt ifrån alla byggföretag är medlemmar i en arbetsgivarorganisation. Byggbranschen utmärker sig som den bransch där andelen hängavtal tecknande direkt mellan enskilt företag och fack är som högst. Ett möjligt skäl är att man vet att fackens kontroll av att avtalen efterlevs är i det närmaste obefintlig. 

Ett ännu större problem för byggbranschen är att allt fler företag och medarbetare inte omfattas av något som helst kollektivavtal. Det här är förödande för den svenska modellen – och ett underbetyg till hela branschen. 

 

Den sunda konkurrensen är en ödesfråga som behöver hanteras. De företag som valt den seriösa vägen – att bli medlemmar i arbetsgivarorganisation – måste få betalt genom ökad konkurrenskraft i ett allt tuffare konkurrensläge. Det är de schyssta byggarna som ska bygga Sverige. 

De senaste fem åren har Byggföretagen och Byggnads drivit ett gemensamt och framgångsrikt arbete mot arbetslivskriminalitet. I dag finns frågan på dagordningen i branschen, i riksdagen och i regeringen. Det har lett till ett närmare samarbete mellan myndigheter och sju nya center mot arbetslivskriminalitet runt om i landet. 

 

Tyvärr väljer Byggnads ledning i Stockholm att avbryta vårt framgångsrika arbete i samband med avtalsrörelsen. Behovet av att sluta leden i den egna organisationen blev för stort. Byggföretagen beklagar det uppskruvade tonläget. Därför önskar vi Byggnads välkomna tillbaka till arbetet för schyssta byggen och sund konkurrens när agitationen spelat ut sin roll. Samverkan är alltid mer konstruktivt än splittring. 

 

Marko Pöllänen
Regional förhandlare Byggföretagen Region Mellan

Anna Gillström
Bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen Södermanland/Västmanland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa