Centerpartiet har blivit grundlurat om strandskyddet

Debatt 23 november 2021 21:08
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dagens strandskyddsbestämmelser begränsar tyvärr både utveckling och tillväxt i vårt land och då inte minst i våra sörmländska kommuner som har mycket kust, strandlinjer och vattendrag. Vi moderater vill därför avskaffa det generella strandskyddet och ta bort länsstyrelsens veto och ge kommunerna betydligt mer att säga till om i beslut som rör strandskyddet. 

Vi är kritiska till den uppgörelse om strandskyddet som presenterades för några dagar sedan eftersom den totalt sett leder till stora försämringar för utveckling längs våra sörmländska kuster, stränder och vattendrag. 

När uppgörelsen presenterades utropade sig såväl Miljöpartiet som Centerpartiet som vinnare i strandskyddsförhandlingarna. När vi tog del av innehållet förstod vi varför Centerpartiet är grundlurade. 

De generella lättnader på landsbygden som Centerpartiet beskriver finns inte i realiteten. Kraven för att få häva strandskyddet är så omfattande att det inte kommer vara möjligt att genomföra i praktiken. På en lång rad platser skärps dessutom strandskyddet väsentligt. Länsstyrelsen ges även möjlighet att återinföra strandskydd som upphävts generellt mellan 1999–2009.

Centerpartiet har slagit sig för bröstet för att strandskyddet vid sjöar mindre än en hektar och vattendrag smalare än två meter ska upphävas men av lagrådsremissen framgår att det ska ersättas av ett nytt skydd. I grunden samma innehåll men ett nytt namn – fri passage.

C har också lyft fram att strandskyddet vid grävda dammar utan naturligt flöde ska hävas men dessa omfattas inte av strandskydd i dag. Behovet av lagförändring är därmed obefintligt och det är svårt att klassa det som en seger. Konstgjorda sjöar med naturligt in- och utlopp omfattas dock ofta av strandskydd i dag och här görs ingen omedelbar förändring.

Vi ska naturligtvis säkerställa allmän tillgång till våra stränder, men det generella strandskyddet är för stelbent och hämmar tillväxten på landsbygden. Vi moderater kommer därför återkomma med ett eget förslag när frågan nu kommer behandlas i riksdagen. Då har centern möjlighet att rösta antingen på ett förslag som går i linje med vad de egentligen själva tycker eller på en miljöpartistisk kompromiss där de själva och landsbygden är de stora förlorarna.

 

Carl-Oskar Bohlin
Bostadspolitisk talesperson (M)

Ann-Sofie Lifvenhage
Riksdagsledamot (M) Södermanland

Magnus Stuart
Riksdagsledamot (M) Södermanland

Jari Puustinen
Kommunalråd (M) Eskilstuna


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa