C: Vi står inte bakom införande av visitationszoner i Eskilstuna

Införandet av visitationszoner innebär att människor helt utan koppling till kriminalitet – däribland barn – kommer att bli föremål för tvångsåtgärder, skriver centerpartisterna Martina Johansson och Anders Nordin.

Införandet av visitationszoner innebär att människor helt utan koppling till kriminalitet – däribland barn – kommer att bli föremål för tvångsåtgärder, skriver centerpartisterna Martina Johansson och Anders Nordin.

Foto: Sebastian Skog

Debatt2024-05-03 05:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ledaren i Eskilstunakuriren (26/4) tar upp ämnet visitationszoner och att införandet av dem visar att regeringen ”kan slå ett ordentligt slag i luften”. 

Emma Wanges ledare kan få läsaren tro att alla politiska partier i Eskilstuna är för visitationszoner när hon i kuriren skriver ”Men till skillnad från exempelvis Stockholm, Borås och Malmö, som helt eller delvis avstyrker förslaget, ställer sig Eskilstuna helt bakom det”. Detta är en sanning med modifikation, det finns partier som är emot. Vi i Centerpartiet till exempel, detta för att vi som ett liberalt parti inte är beredda att lättvindigt ge upp grundläggande fri- och rättigheter för åtgärder som inte ens kommer att ha effekt. 

Visitationszoner är en farlig väg att gå. En regering kan inte bara ”testa” om något funkar när det försvagar våra, dina och mina, fri- och rättigheter. Vad kommer den här – eller nästa – regering ”testa” härnäst, som begränsar din frihet? 

Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet stod inte bakom remissvaret om att zoner ska kunna införas. Tyvärr missade övriga partier den frihetsinskränkning som beslutet innebär.

Vi försöker vårt yttersta för att bidra till att bekämpa den här brottsligheten. Det sista vi vill är att unga som riskerar att sugas in i gängen vänder sig emot samhället för att polisen använder rättsosäkra metoder. Vi måste i stället öka förtroendet hos dessa grupper. 

Redan innan införandet av säkerhetszoner hade polisen rätt att visitera personer i brottsförebyggande syfte. 

Svensk polis hade alltså redan långtgående befogenheter. Nu med införandet av säkerhetszoner kan polisen visitera personer fritt inom ett område de angett, men vi ställer oss frågan hur träffsäkert detta blir?

Visitationszoner är enligt oss en dålig idé. Införandet av dem betyder att omfattande integritetsintrång kommer utföras på godtyckliga grunder av enskilda. Även barn som inte har något med kriminella gäng att göra kan komma att visiteras. Detta kommer kanske ske i områden som centrum, Nyfors, Årby och Fröslunda. Polisen kommer alltså att kunna visitera människor och fordon i området. Personer som bor där, är på besök och eller jobbar. 

Människor helt utan koppling till kriminalitet – däribland barn – kommer att bli föremål för tvångsåtgärder.

Vi vill satsa på åtgärder som faktiskt har effekt, och vi vill slå mot gängen där det tar som bäst. Vi vill satsa på förebyggande arbete för att förhindra nyrekryteringen, och vi vill strypa gängens finansiering genom att bland annat utöka möjligheterna att använda näringsförbud. Fler myndigheter behöver samarbeta för att både förebygga rekrytering, att jaga de som begår brotten, inte oskyldiga på väg till skolan och jobbet eller hemmet. Vi vill stärka den lokala polisnärvaron – det enda från det danska exemplet som vi vet har haft effekt. 

Centerpartiet har också röstat med både denna och förra regeringen för rad straffskärpningar för bland annat: 

 • brott mot lagen om skjutvapen och explosiva varor, 
 • sexualbrott, 
 • knivbrott och 
 • för brott i kriminella närverk, samt 
 • utökad användning av preventiva tvångsmedel, 
 • preventiva vistelseförbud, 
 • snabbare lagföring av brott, 
 • en stärkt rättsprocess och 
 • ökad lagföring, 
 • modernare regler för användning av tvångsmedel, 
 • slopad straffrabatt för unga, 
 • utökade regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål, 
 • utökade möjligheter för tullen att ingripa mot brott, med mera. 

I flera av dess fall har Centerpartiet velat gå längre än regeringen i brottsbekämpande riktning. Centerpartiet har alltså inte sagt nej till förslag att bekämpa den grova organiserade brottsligheten, tvärtom fortsätter vi på det spåret. Vi är övertygade om att förslagen ovan kommer göra i skillnad i landet så även i Eskilstuna. Framgent vill vi lokalt se satsningar på skola och fortsatt fokus på förebyggande arbete. 

Martina Johansson
Riksdagsledamot (C)  

Anders Nordin
Gruppledare (C) Eskilstuna