Vad hände egentligen med bassängerna på Mälarsjukhuset?

Även om vi är lättade över att rehabilitering även fortsättningsvis kommer att erbjudas i varmvattenbassänger  måste vi fråga oss vad det egentligen är som hänt det senaste halvåret, skriver oppositionsrådet i Region Sörmland, Monica Johansson (S).

Även om vi är lättade över att rehabilitering även fortsättningsvis kommer att erbjudas i varmvattenbassänger måste vi fråga oss vad det egentligen är som hänt det senaste halvåret, skriver oppositionsrådet i Region Sörmland, Monica Johansson (S).

Foto: Madelene Hergils, Joakim Serrander

Debatt2024-06-24 12:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Så har Region Sörmland än en gång utfört en stor utredning om neddragningar som inte lett till en enda krona i besparing. Allt vi fick var oroade patienter, anhöriga och medarbetare. 

Även om vi är lättade över att rehabilitering även fortsättningsvis kommer att erbjudas i varmvattenbassänger måste vi fråga oss vad det egentligen är som hänt det senaste halvåret. Och hur kom det sig att de styrande partierna ändrade sig i sista stund? 

Den 7 november 2023. Region Sörmland går mot ett rekordstort underskott på över tusen miljoner kronor. En enig regionstyrelse beslutar att bassängverksamheterna ska utredas för att se om det finns besparingar att hämta. I underlaget är man noggranna att lyfta fram vad som ska vägas in i utredningen, bland annat samverkan med kommuner och då särskilt den avsiktsförklaring som finns med Strängnäs och möjligheten till samverkan för rehabilitering. 

Den 26 mars 2024. Regionstyrelsen skulle ha fått utredningens slutrapport. Men efter en genomgång av ärendet beslutar styrelsen i stället att ge regiondirektören förlängt uppdrag. Bland annat eftersom det fanns ett behov av en fördjupad analys om hur man ska kunna erbjuda rehabilitering för alla de patienter som bara kan få rehabilitering i bassäng – om någon av bassängerna skulle stängas ned.

Den 29 april 2024. Regionstyrelsens ordförande Christoffer Öqvist (M) signerar ett ordförandebeslut som ger regiondirektören i uppdrag att ta fram beslutsunderlag med inriktningen att bassängerna i Eskilstuna ska stänga. Att bassängen i Nyköping ska fortsätta med befintlig verksamhet och att bassängen i Katrineholm ska bara ha öppet för externa föreningar. Detta trots den eniga styrelsens inriktning och pågående utredning.

Den 14 maj 2024. Riskbedömning utifrån arbetsmiljöperspektiv färdigställs. 

Den 22 maj 2024. Utredningens slutrapport färdigställs.

Den 5 juni 2024. Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträder. Slutrapporten var utskickad veckan innan och nu presenteras utredningen och förslag till beslut. Förslag till beslut är identiskt med ordförandebeslutet från april. 

Den 17 juni 2024. Den styrande minoriteten träffar funktionshinderrörelsens medlemmar över teams. Den styrande minoriteten lyssnar in kritiken och oron för vad förslaget skulle innebära, men säger att de känner sig trygga med att en nedstängning av bassängerna i Eskilstuna är rätt beslut. 

Den 18 juni 2024. Regionstyrelsen sammanträder för att fatta beslut om bassängverksamheterna i Region Sörmland.  En enig styrelse avslår förslaget, samma förslag som regionstyrelsens ordförande beställt och som de styrande partierna försvarat bara 24 timmar tidigare. 

Utredningen av bassängerna var en lång process. Den pågick i över ett halvår. Vad som hände det sista dygnet kommer vi kanske aldrig riktigt få svar på, men att regionstyrelsens ordförande, som han nu påstår, skulle ha kommit på att underlaget var bristfälligt håller inte. 

Christoffer Öqvist har varit en del av hur det utformats. Att han de sista timmarna skulle ha fått reda på att det fanns en avsiktsförklaring med Strängnäs kommun håller heller inte. Uppgiften fanns med i underlaget redan i november. Vi kan inte tro att regionstyrelsens ordförande med kamrater väntar till sista dagen att läsa sina egna underlag. 

Vi får i stället lov att hoppas att man till slut lyssnat på alla de patienter, anhöriga, föreningar och medarbetare som varnat för vad konsekvenserna av indragen rehabilitering skulle innebära för dessa individer. Och vi kan bara beklaga att hanteringen av frågan spridit så mycket oro och stress för så många. 

Monica Johansson
Regionråd (S) i opposition