Dagens elsituation kräver bred regional samling

Vi har länge vetat att stor asymmetri mellan var el produceras och var el konsumeras kombinerad med begränsad överföringskapacitet kunde leda till dagens läge – men inte gjort något åt. Svenska politiker och näringslivet har all anledning att vara självkritiska.

Vi har länge vetat att stor asymmetri mellan var el produceras och var el konsumeras kombinerad med begränsad överföringskapacitet kunde leda till dagens läge – men inte gjort något åt. Svenska politiker och näringslivet har all anledning att vara självkritiska.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Debatt2022-09-13 21:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har knappast undgått någon att Södermanlands elpriser skenat under hösten. Månadspriset i elområde 3 där Södermanland ingår landade i augusti på 223,05 öre per kilowattimme. Det är en ökning med 232 procent jämfört med augusti 2021, och med 542 procent jämfört med augusti 2020. 

Prognoserna för september indikerar att månadspriset kommer landa på drygt 300 öre per kilowattimme. Kommunala energibolag i elområdet har uppmanat hushållskunder att bereda sig på månadsfakturor på upp till 40 000 kronor under vintern. De höga och volatila elpriserna ger upphov till en obehaglig klump i magen för både hushåll och företagare.

För många av länets företagare är elpriserna inte bara en källa till oro och något som pressar marginalerna, utan en fråga om överlevnad. El var en betydande utgiftspost för företagen i många branscher redan vid de låga elpriser som föregick Rysslands invasion av Ukraina. Det krävs ingen stor fantasi för att föreställa sig konsekvenserna av att en utgift som motsvarar 15-20 procent av ett företags totala kostnader ökar med mer än 500 procent på två år. 

Många företagare i elintensiva branscher har förvisso varit förutseende och tecknat fastprisavtal. Även ett fastprisavtal löper emellertid ut förr eller senare, och enligt uppgift försöker vissa elbolag nu dessutom ta sig ur fleråriga fastprisavtal med hänvisning till force majeure. Om den nuvarande situationen tillåts bli långvarig så kommer den kosta arbetstillfällen i Södermanland.

Den direkta orsaken till dagens situation är Rysslands invasion av Ukraina, vilken inte gick att förutse. Den indirekta orsaken är emellertid lång tids energipolitisk passivitet i Sverige. Att stor asymmetri mellan var el produceras och var el konsumeras kombinerad med begränsad överföringskapacitet kunde leda till dagens läge har vi dock vetat länge – men inte gjort något åt. 

Svenska politiker har all anledning att vara självkritiska – liksom vi inom näringslivet. Även vi har känt till riskerna och vi har inte drivit på tillräckligt för nödvändiga åtgärder.

Södermanlands situation är prekär då vi har rikets näst lägsta totala elproduktion och rikets allra lägsta elproduktion i förhållande till folkmängd. Redan innan kriget i Ukraina bröt ut konkluderade Energikontoret i Mälardalen att ”Elkapacitetsbrist begränsar idag tillväxt, utveckling, infrastruktur och näringslivsutveckling i Sörmlands län”. Ändå nämns el- och energiförsörjning knappt i regionens förslag på prioriteringar i nästa regionala utvecklingsstrategi. 

Därtill har Svenska Kraftnät just påbörjat en översyn av landets elområdesindelning. Denna kan beroende på utfall resultera i ännu högre elpriser i Södermanland i framtiden.

Den politiska debatten om elförsörjningen domineras av åtgärdsförslag som ger effekt först flera år in i framtiden. Den debatten behövs, men företagens kris är här och nu. Följaktligen uppmanar vi till ett brett regionalt samarbete där vi vänder på varje sten. Dagens läge kräver samarbete mellan det offentliga och det privata, mellan det lokala och det regionala samt mellan höger och vänster. 

Regionen, kommunerna, energibranschen och resten av näringslivet behöver gemensamt undersöka vad som kan göras för att på kort tid etablera mer lokal elproduktion, reducera distributionsförluster i elnätet, avlasta elnäten genom energilagring och annat som kan bidra till att trygga dagens och morgondagens arbetstillfällen i länet.

Thomas Byström
Regionchef, Företagarna Södermanland

Johan Grip
Chefsekonom, Företagarna