Dags för politikerna att ta verkligt ansvar för skolan

Debatt 24 maj 2022 21:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

MDH är äntligen MDU. En förutsättning för att vår stad ska fortsätta att utvecklas och blomstra. Behov av kompetenta medarbetare ökar i såväl näringslivet som i vård, skola och omsorg.

 

Förskolor, grund- och gymnasieskolorna i Eskilstuna utgör grunden för framtidens arbetskraft. I våra verksamheter utvecklas elevers kunskaper och värden, hälsa och välmående. Här ges elever förutsättningar att välja sin framtid och bidra till vårt Eskilstuna. 

En lyckad skolgång och en slutförd utbildning är en av de viktigaste friskfaktorerna för barn och ungdomar. Trots detta är det många som lämnar grund- och gymnasieskola utan godkända betyg eller gymnasieexamen. Gymnasieexamen är en tröskel in på arbetsmarknaden och ett krav för vidare studier på högskolor och universitet. 

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. (Skollagen 1kap, 9§)

 

Det statliga uppdraget som åligger rektorer regleras i skollag och läroplaner. Förutsättningar för att genomföra detta ges till stor del av huvudmännen. 

För att Eskilstuna kommun ska kunna ge våra elever en bra och likvärdig skola, vill vi att kommunen som huvudman ger oss förutsättningar att vara en bra skolkommun. Enligt en skolranking ligger vi på plats 211 av 290 kommuner. Vi rankas vidare på plats 183 när det gäller andelen godkända elever åk9 och plats 182 gällande andelen elever med gymnasieexamen. Hur länge ska vi fortsätta harva i botten i statistiken?

 

Eskilstuna är en fantastisk kommun med stora förutsättningar. Nu är det viktigt att vi gör satsningar inom skolan. För att vara en bra skolkommun krävs modiga politiker som ger rektorer långsiktiga och hållbara förutsättningar att: 

1. Stötta barn och elever vad gäller inlärning, språklig utveckling och psykisk ohälsa, arbeta förebyggande och främjande samt aktivt motverka hot och våld

2. Behålla och locka till oss kompetenta och behöriga medarbetare

3. Ha gruppstorlekar som ger goda förutsättningar att stödja eleverna utifrån deras behov men också utmana varje elev utifrån dennes potential för att nå högsta möjliga kunskap

 

Kommunens effektiviseringsiver äter upp skolans pengar och skapar en orimlig arbetsbörda för oss rektorer. Det är inte de förutsättningar vi behöver! Vi rektorer behöver få vara närvarande pedagogiska ledare som är synliga och delaktiga i skolans dagliga arbete. Rektor som är inkluderad i lärandet tillsammans med elever och medarbetare.

Vi behöver kunna fokusera på att organisera och bedriva kärnverksamheten utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Nu har vi vårt MDU. Men vi vill inte nöja oss med det! Vi vill ha rätt förutsättningar för att alla Eskilstunas barn och ungdomar ska få chansen att studera där. Det är dags för er politiker att ta ert ansvar så att skolan kan vara platsen där drömmar går i uppfyllelse.

 

Jannice Kloibhofer
Ordförande Skolledarförbundet Eskilstuna

Magnus Merdén
Ordförande Lärarförbundet Skolledare Eskilstuna: 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

De inviger framtidens arbetsplats – nytt utomhuskontor på campus Eskilstuna: "Ute är det nya inne"

 De inviger framtidens arbetsplats – nytt utomhuskontor på campus Eskilstuna: "Ute är det nya inne"

Elsa, 18, går ut med toppbetyg – trots dyslexi: "Det känns fantastiskt"

Elsa, 18, går ut med toppbetyg – trots dyslexi: "Det känns fantastiskt"

MDH blir MDU – utbildningsministern: "Det stärker hela Mälardalen och Sverige"

MDH blir MDU – utbildningsministern: "Det stärker hela Mälardalen och Sverige"

Mälardalens universitet invigt – vi rapporterade live

Mälardalens universitet invigt – vi rapporterade live

Här är MDU-studenterna som stängts av för fusk: ✓"Pluggade för hårt" ✓Plagierade sig själv ✓Skickade bild på annans skrivbok

Här är MDU-studenterna som stängts av för fusk: ✓"Pluggade för hårt" ✓Plagierade sig själv ✓Skickade bild på annans skrivbok
Visa fler