Därför behöver vi lägga ned stödboendena i Eskilstuna

Nedläggningen av stödboendena Kvinnobo och Klostergatan är en del av en kostnadsminskning som måste genomföras, skriver  socialnämndens vice ordförande Johan Lidén (S).
Nedläggningen av stödboendena Kvinnobo och Klostergatan är en del av en kostnadsminskning som måste genomföras, skriver socialnämndens vice ordförande Johan Lidén (S).

Debatt 25 maj 2023 11:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 23 maj sammanträdde socialnämnden i Stadshuset och en av de punkter på agendan som väckte störst känslor var punkt fyra: Effektiviseringar inom vuxenvården.

Detta då förslaget till beslut gällde nedläggningen av stödboendena Kvinnobo och Klostergatan. Totalt gäller det sex tjänster och 12 platser på Kvinnobo och sju tjänster och 19 platser på Klostergatan.

I sammanfattningen står följande: “Eskilstunas vuxenvård för personer med missbruksproblem kostar betydligt mer än andra jämförbara kommuner”. Underlaget för detta beslut är utförligt. Till exempel lägger Eskilstuna kommun runt 2 100 kronor per invånare och år på vuxenvård jämfört med cirka 1 250 kronor i Helsingborg.

 

Under nämnden ville Vänsterpartiet slänga in en känga att Helsingborg haft borgerligt styre under 20 år och att de lägre kostnaderna säkert beror på att man lagt ned och dragit in insatser, satt människor på gatan och lämnat dem vind för våg. Dock missades detaljen att de kostnader som Helsingborg har inte är de billigaste i landet, utan är de kostnader som den mest jämförbara kommunen har, Helsingborg ligger över snittet.

Ett annat argument från V och C var att det var konstigt att stänga Kvinnobo på grund av tomma platser då man i april hade 86 procent beläggning, märk väl att boendet reducerat två platser och därför ökat procentuell beläggning från cirka 65 procent till runt 80 procent.

När det var dags för beslut yrkade V och C avslag till beslutet, L var inte ens på plats, KD avstod från att delta.I underlaget framgår det tydligt att nedläggning är en del av en kostnadsminskning som måste genomföras.
Det handlar om dyra lokalkostnader som nyttjas till två tredjedelar. Förvaltningen kommer att kompetensmatcha för att stötta dem i tjänster som drabbas. Man kommer att till stor del ha möjlighet att absorbera de platser som försvinner i och med en nedläggning inom kommunen. Man kommer möta upp en stor del av behovet från den insats som Kvinnobo erbjudit inom andra befintliga verksamheter. Det är också viktigt att det är tydligt att ingen sätts på gatan. Behövs en insats kommunen inte kan erbjuda så kommer den att köpas in från extern aktör.

Sammanfattningsvis handlar det om att styra bort från stora garanterade kostnader till eventuella kostnader.

För att vara tydlig mot V, C och KD:

  1. Kommer socialtjänsten i och med dessa beslut ha svårare att erbjuda insatser åt medborgare? Nej.
  2. Innebär beslutet att kommunen inte kommer att kunna möta de behov som kvinnliga medborgare i dag har? Nej.
  3. Kommer de som i dag tillfälligt bor på Klostergatan att stå utan möjlighet till insats framöver? Nej.
  4. Betyder dessa beslut någon förändring i hur man ser på brukare och människor i behov av stöd? Nej.

De fördelar man kan se på längre sikt är att vi kan vässa socialtjänstens medborgarservice och snabbare kunna fånga upp människor i förebyggande insatser. De pengar som i dag läggs på tomma platser, dyra externa placeringar och avbrutna insatser kostar så mycket att det riskerar att begränsa möjligheten att på sikt möta behoven som finns. Detta kräver att vi tar ansvar i dag för att kunna möta morgondagen.

Det handlar om att träffa rätt, räcka till alla och att alla ska kunna förlita sig att välfärdssamhället finns där för att fånga upp. Så länge vi har begränsade resurser måste vi kunna solidariskt ta hand om varandra. Åtminstone till dess att de som kan, har ett arbete och kan bidra till den gemensamma kassan.

Det gäller att ta ansvar i en tuff tid. I och med majoritetens beslut i nämnden den 23 maj så gör vi just det.

 

Johan Lidén
Vice ordförande i socialnämnden (S)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa