Skolan i Eskilstuna står inför stora förändringar

Att ge våra barn och ungdomar den bildning och utbildning de har rätt till är det allra viktigaste uppdraget vi har, skriver grundskolenämndens ordförande Mikael Edlund (S) och förste vice ordförande Ulla Grip (M).

Att ge våra barn och ungdomar den bildning och utbildning de har rätt till är det allra viktigaste uppdraget vi har, skriver grundskolenämndens ordförande Mikael Edlund (S) och förste vice ordförande Ulla Grip (M).

Foto: Henrik Montgomery/TT, Anne-Lie Andersson

Debatt2024-06-05 12:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under den kommande tioårsperioden så står skolan i Eskilstuna inför stora strukturella förändringar. 

Inom förskolan har stora och svåra verksamhetsförändringar gjorts under de senaste åren när barnantalet minskat. Lokaler har plomberats och stängts. Personal har fått byta arbetsplats. 

I grundskolan har systemet med upptagningsområden gett en stor ojämn belastning över kommunen, Vissa skolor har blivit överfulla, vilket har lett till att skolan har behövt ställa upp tillfälliga paviljonger för att klara uppdraget. Och i andra skolor så har det lett till att klasserna inte har varit fulla. 

Detta har varit dyrt och ineffektivt och tagit bort resurser, som skulle ha gått till fler lärare och undervisning. Några skolor har också tappat många elever i skiften mellan olika stadier. Detta leder till en negativ spiral då skolpengen minskar år från år vilket också skapar problem med kvalitet och måluppfyllelse.

Ett exempel är Årbyskolans högstadium, i skiftet mellan årskurs 6 till 7 är det alldeles för många elever som aktivt har valt bort Årbyskolan, samtidigt som måluppfyllelsen och studieresultaten har varit alldeles för låga över en lång tid. 

Detta leder till problem med ekonomin på skolan, då det försvinner för mycket skolpeng enligt riksdagens beslutade skolpengssystem. Det leder till att det blir svårare att nå målen samt att höja studieresultaten. 

På grund av detta så kommer grundskolenämnden att fatta ett beslut om att lämna principen för upptagningsområden för att i stället gå över på ”fritt skolval”. 

För de yngre barnen så kommer närhetsprincipen fortsatt vara ledande. I detta kommer vi också öka anslagen till våra skolor på landsbygden för att ge dem bättre förutsättningar.

I allt detta så får vi inte missa måluppfyllelse och kvalitet. Att ge våra barn och ungdomar den bildning och utbildning de har rätt till är det allra viktigaste uppdraget vi har. 

Gymnasiebehörigheten är i dag under riksgenomsnittet, vilket inte är bra nog. Detta snitt måste vi öka under de kommande åren. All forskning visar att just gymnasiebehörighet är en av de viktigaste orsakerna till ett fortsatt bra liv för våra barn och ungdomar. 

Då vi är i början av denna process, med förändringar i allt från förskola och grundskola till gymnasiet beroende på minskande barnkullar så vet vi att det kommer leda till oro och i vissa fall protester. 

Vi kommer att presentera våra förslag och lyssna på de inblandade för att därefter gå till beslut. 

Förändringar i befolkningens åldrar, nya behov, försämrade resultat, förbättrade resultat, resultat av valfrihet (friskolor) kommer göra att alla verksamheter behöver vara ännu mer flexibla i framtiden. 

Till sist, det absolut viktigaste är att ge våra barn och ungdomar den bildning och utbildning de behöver för ett gott liv. 

Mikael Edlund
Ordförande (S) grundskolenämnden Eskilstuna

Ulla Grip
1:e vice (M) ordförande grundskolenämnden Eskilstuna