Kan vi få slut på rykten som skrämmer och vilseför?

Det nya systemet för hemtjänst i Strängnäs innebär mer hållbara leveranser, bättre effektivitet och upplevd kontroll för brukaren samt mindre osäkerhet och risker, skriver socialnämndens vice ordförande Thore Berggren (M).

Det nya systemet för hemtjänst i Strängnäs innebär mer hållbara leveranser, bättre effektivitet och upplevd kontroll för brukaren samt mindre osäkerhet och risker, skriver socialnämndens vice ordförande Thore Berggren (M).

Foto: Johanna Sandgren

Debatt2023-12-21 06:48
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu står det klart att det är hemtjänstföretaget Emeo AB som blir kommunens parhäst när nya hemtjänsten blir verklighet i januari 2025. Den lagstadgade klagotiden – då de som inte vann upphandlingen kan överklaga – har löpt ut. 

Av dem som förlorade (varav två var befintliga LOV-företag) valde ingen att överklaga. Det hade man goda skäl för. Kommunen har nämligen genomfört en mycket gedigen, säker och objektiv upphandlingsprocess. Av de fem företagen kom Emeo AB tveklöst ut högst i utvärderingen. Inte för att man var billigast (det var man inte) utan för att man var den enda som fick maximala 10 poäng i samtliga kvalitetsvärderingar.

Det kan vara väl värt att komma ihåg detta efter den trista och illvilliga ryktesspridning som har kantat vägen mot beslutet. Bland annat detta:

  • Kommunen struntar i hemtjänstbrukarna. Man tänker bara på att skydda den egna personalen som är mycket sämre på att hålla budget.
  • Kommunen vill överge LOV-systemet (lagen om valfrihetssystem) för att man inte klarar konkurrens från privata företag som är effektivare.
  • Kommunen vill bestämma över huvudet på brukarna. De ska inte själv få välja vem som ska komma hem till dem.

I verkligheten hade vi flera sakliga skäl till att överge LOV-systemet, men bara ett enda för att låta bli: Att följden tyvärr blev att brukarna inte längre själva kunde välja vem som skulle göra jobbet. Det skulle i stället avgöras av var man bor.

Det var sannerligen ingen bagatell i sammanhanget. Att offra hemtjänstbrukarnas valfrihet skulle kräva betydande andra fördelar för att kompensera. Till exempel rejält högre vårdkvalitet i såväl den privata som kommunala hemtjänsten. Mer hållbara leveranser. Bättre effektivitet och upplevd kontroll för brukaren. Mindre osäkerhet och risker. Det har vi fått i det nya systemet. 

Här finns inte plats att återge alla detaljer, men de finns svart på vitt i underlaget. Allt som står där har såväl kommunens hemtjänst som privata Emeo AB förbundit sig att uppfylla. Det är betydande skillnad mot vad som gäller i dag.

Men hade det inte gått att uppnå detta utan att skrota LOV-systemet? Tyvärr inte. Det finns särskilt två omständigheter som lägger hinder.

1. Medan vi har haft LOV-systemet har det tyvärr varit för få som valt att använda det. Som högst valde bara en knapp tredjedel av brukarna att anlita någon av de privata LOV-företagen. Det var inte tillräckligt för att i längden skapa en hållbar marknad. I stället fick vi instabil och svag lönsamhet och därmed stor osäkerhet för alla.

I det nya systemet är halva marknaden garanterad för högst två privata aktörer (det blev en). Leveranserna för de som får privat hemtjänst blir tryggare och stabilare och kommunen får en starkare konkurrent att jämföra sig med och inspireras av. 

2. Vår kommungeografi gör det svårt för LOV-systemet att fungera. LOV-systemets fria etableringsrätt fungerar bäst i stora kommuner med många hemtjänstbrukare eller i medelstora med ett samlat befolkningscentrum där flertalet finns inom ett begränsat område.

Strängnäs är inte en sådan kommun. Vi har fyra centra med varsitt betydande omland. Den som levererar hemtjänst hos oss tvingas att röra sig i ett relativt stort område där brukarna kan bo långt från varandra. Förutom att det är föga klimatsmart när flera bilar med olika logotyper åker härs och tvärs blir det också långa, dyra restider.

I det nya är kommunen delad i tre geografiska områden. Privata Eveo har två, kommunen har en. Båda har sina respektive brukare samlade på en begränsad yta. Effekten blir mindre resande och mindre klimatskadliga utsläpp.

Så kan vi nu äntligen sluta att sprida rykten som skrämmer upp och vilseför och i stället samla oss och ägna all kraft åt att få det nya systemet att fungera precis så bra som det har utmärkt goda förutsättningar att göra?

Det skulle särskilt Strängnäs många viktiga hemtjänstbrukare vinna på.Thore Berggren
Vice ordförande i socialnämnden (M)