Därför stängs satellitmottagningarna

Lars Lundqvist (KD) regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård och Ann-Cathrin Rothlind (C) ordförande nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan.

Lars Lundqvist (KD) regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård och Ann-Cathrin Rothlind (C) ordförande nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan.

Foto: Privat

Debatt2023-10-13 08:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fredag 6/10 publicerades handlingarna till nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (PRD). I dessa handlingar finns förslag till beslut som handlar om att minska antalet satellitmottagningar. Dessa förslag har en direkt koppling till vår handlingsplan för en ekonomi i balans, vi behöver få största möjliga effekt av de skattemedel vi har till förfogande. 

Med anledning av det rådande ekonomiska läget har vi lämnat förslag som handlar om att minska antalet satellitmottagningar. Från och med 2024 anser vi att satellitmottagningen i Jönåker, Hälleforsnäs, Sköldinge, Åkers Styckebruk och Bettna ska avvecklas. Det här är en sammanvägd bedömning baserad på kostnad kontra nyttjande. Det har varit väldigt få, eller inga besök alls på de berörda mottagningarna. 

Satellitmottagning finns på vissa orter och är en del av vårdcentralen. Där kan du boka enklare besök som exempelvis vaccination eller hjälp med att lägga om sår. Utbudet av tjänster varierar från ort till ort. 

Vi tycker det är väldigt tråkigt att föreslå begränsningar av Region Sörmlands utbud av tjänster, men det är tyvärr en nödvändighet på grund av det rådande ekonomiska läget. Vi behöver se över alla möjliga medel för att kunna spara pengar, och detta är en effekt av det. Det här är något som har relativt låg påverkan på liv och hälsa, då väldigt få nyttjat de berörda satellitmottagningarnas tjänster. Vi vill poängtera att det bara är platsen, själva lokalen, som försvinner, inte tjänsterna. Tjänsterna som satellitmottagningen erbjuder kommer finnas kvar, men på vårdcentralen. 

Förslag av denna karaktär väcker helt naturligt känslor hos boende på orten. De få som nyttjat satellitmottagningarna kan exempelvis ha svårt att ta sig till vårdcentralen, eller behöver ta hjälp för att nyttja de digitala alternativ som finns. De kan ringa 1177 för att få en tid bokad på vårdcentralen, och de kan exempelvis nyttja färdtjänst för att ta sig dit. Samtidigt pågår en succesiv utveckling av samverkan med kommunernas vård och omsorg, med hemtjänsten som möter upp i hemsjukvården.

I det ekonomiska läget vi befinner oss i ser vi att de av våra verksamheter som inte nyttjas, är de vi blir tvingade till att avveckla. Vården ska vara behovsstyrd och vi kommer fortsätta ta ansvar för att uppnå en ekonomi i balans. Vårt mål är att hitta nya förändrade arbetssätt som leder till att vi kan erbjuda en god och nära vård, trots det förändrade omvärldsläget. Tillgänglighet inom vården är fortsatt en målsättning trots de ekonomiska utmaningarna. 

Lars Lundqvist (KD) Regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård

Ann-Cathrin Rothlind (C) Ordförande Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan