Denna roll kan du spela i det nya totalförsvaret

”Varje medborgare måste vara beredd att till det yttersta göra sin insats i det totala försvaret". Så står det i broschyren "Om kriget kommer".
”Varje medborgare måste vara beredd att till det yttersta göra sin insats i det totala försvaret". Så står det i broschyren "Om kriget kommer".

Debatt 22 juli 2023 07:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sveriges totalförsvar ska rustas upp och det militära och civila försvaret kommer kraftigt att förstärkas kommande år. Sörmland måste bli säkrare. Vikten av detta uppdrag har inte minst påvisats genom Rysslands invasion av Ukraina. Vi politiker har ett stort ansvar över att på nationell, regional och kommunal nivå implementera nödvändig lagstiftning, krisberedskapsplaner och fungerande krigsorganisationer. Det räcker dock inte med att politiker och myndigheter prioriterar detta arbete. För att bygga ett starkt och folkförankrat totalförsvar behövs engagemang i hela samhället. Trots Coronapandemins negativa inverkan på människors liv och hälsa såg vi att hela samhället har förmågan att ställa om vid en kris och klara uppgiften tillsammans. Det är nu viktigt att vi använder denna förmåga igen för att förbereda oss inför framtida svåra tider. Vi uppmanar därför dig som privatperson att hjälpa till i detta arbete. Här kommer därför våra tre huvudtips till dig som medborgare:

Stärk din personliga beredskap

Ha ett krislager med matvaror och nödvändiga verktyg. Ta hjälp av MSB:s broschyr; om kriget eller krisen kommer. Det stärker inte bara beredskapen utan kan även förenkla vardagen genom att det alltid finnas ett extralager hemma.

Stärk din digitala beredskap

Både i det vardagliga livet och på arbetsplatsen. Godkänn säkerhetsuppdateringar och var vaksam på mystiska mail och meddelanden. Var källkritisk när du läser på internet. Desinformation och informationskampanjer pågår ständigt och skulle vara särskilt användbart för en antagonist vid kris eller krig.

Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation

I de allra flesta kommuner finns det frivilliga försvarsorganisationer. Dessa är viktiga för att stärka upp kommunen, försvaret och civilsamhället vid kris eller krig. Ta tillvara på ditt engagemang och dina arbetskunskaper och använd dessa i någon av frivilligorganisationerna. 

Slutligen kan det vara värt att upprepa några historiska rekommendationer från 1961 års Om kriget kommer broschyr. Dessa påminner oss om att mycket är sig likt och att vi tagit oss an uppgiften med bravur tidigare: ”Varje medborgare måste vara beredd att till det yttersta göra sin insats i det totala försvaret – inom krigsmakten, civilförsvaret, krigsproduktionen, folkförsörjningen, sjukvården, i hemmen. Var och en måste också veta hur man skyddar sig mot de faror som ett nutida krig medför och inse hur väsentligt det är att också i kritiska lägen bevara lugn och jämvikt.” Detta citat är gammalt men är om än ännu viktigare att ta till sig idag när vi återigen står inför tuffa tider.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa