Det är inte på dina axlar klimatomställningen ska tynga

För att skydda klimatet behöver mycket investeras, inte minst i nya och i befintiga järnvägar.

För att skydda klimatet behöver mycket investeras, inte minst i nya och i befintiga järnvägar.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Debatt2022-07-05 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige skulle kunna bli världens första fossilfria välfärdsland. Men då krävs investeringar och politiskt långsiktiga beslut.

Att inte agera i klimatfrågan är förenat med stora risker för framtiden. Vi måste sjösätta omfattande investeringar så snart som möjligt – för att undvika en situation där klimatkrisen orsakar skador som inte går att reparera.

Nu i sommar hör vi om gräsbränder, eldningsförbud och vattenbrist här hemma i Sverige. Idag står hundra företag i världen för sjuttio procent av koldioxidutsläppen. Klimatkrisen är här och vi kan inte blunda för den. 

Vi kan klara omställningen samtidigt som vi investerar i nya gröna jobb. Vänsterpartiet har lagt ett förslag som skapar 80 000 jobb genom ett historiskt omfattande klimatinvesteringspaket på i snitt 70 miljarder kronor per år i tio år. Det är satsningar inom elnät och elproduktion, bostäder, transport och infrastruktur – och det innebär ett stort steg mot ett klimatneutralt Sverige.

Ett tydligt exempel på möjliga gröna jobb är SSAB i Oxelösund, som under flera år arbetat fram en metod för att producera stål utan kol. 

Marken vi brukar måste tas om hand på rätt sätt, och matens klimat- och miljöpåverkan inom regionens verksamhet ska minska. Vattentillgång är en viktig fråga, ur klimat- men även ur beredskapssynvinkel. Mälarens vatten måste värnas.

Det krävs investeringar och nytänk som tar oss från fossildrivet till fossilfritt både i produktion och elanvändning samt en hållbar matproduktion där växtbaserat, ekologiskt och närproducerat prioriteras. Förutom klimatvinster skapas jobb inom den gröna industrin. 

Avgiftsfri kollektivtrafik är vårt mål. Wienmodellen där resan kostar 10 kronor om dagen är ett delmål. Tills vi når detta mål måste priserna vara anpassade så att barn, studenter och pensionärer har rabatterade biljetter. Yngre barn ska självklart kunna resa avgiftsfritt i vuxens sällskap.

Förutsättningarna för att frakta och fraktas med tåg behöver bättras. De tågbanor vi har idag ska fungera utifrån behov idag och för framtida resande. Befintliga banor behöver rustas och vara en stomme i utvecklingen för framtida resor. 

Pendlarna i Sörmland är många. Det offentliga behöver göra så att de som reser ska se gemensamt resande som förstaval.

Bussar och tåg måste trafikera tillförlitligt. Den utveckling som vi sett vad gäller tågtrafiken i Sörmland är brutal och kräver ändring.

Gnestapendeln behöver få tillbaks entimmestrafiken på helgerna. Kinesiska storbolag ska inte fortsätta köra tåg i Sörmland, kollektivt resande sker bäst i offentlig regi.

Utvecklingen behöver vändas: tågen behöver gå, ombordpersonalen måste ha en dräglig arbetsmiljö, resenärerna måste ta sig fram. Tågtrafiken behöver bli ett naturligt val. Så är det inte idag. Det vill vi ändra på.

Fortsätt sopsortera, välja tåget och handla begagnade barnkläder. Många bäckar små är viktiga. Men den stora omställningen ska inte vila på dina axlar.

Det är vi politiker som måste se till att det blir en ny ordning och kraftfulla satsningar på ny teknik, regler för företag och investeringar i grön industri. Politiken kan och måste ställa krav.

Vi i Vänsterpartiet ser klimatkrisen – och har förslagen för ett mer hållbart samhälle. 

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Riksdagens 2:e vice talman

Lotta Back (V)

Ledamot i Regionstyrelsen