Det behövs fler läroböcker i skolan

Debatt 30 augusti 2023 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla barn i Sverige ska kunna läsa ordentligt. För oss Liberaler är det en självklarhet att varje barn ska utrustas med förmågan att både forma sitt eget liv och att bidra till samhället när de blir vuxna. Men verkligheten är på väg i fel riktning.

I Sverige har den dagliga läsningen bland unga minskat under lång tid. Bland unga i åldern 17 till 18 år är det 8 procent som läser varje dag jämfört med 23 procent 2012, visar en rapport från Statens medieråd. Nyligen kom OECD:s PIRLS-undersökning om barns läsförståelse i olika länder. Den visar att en femtedel av tioåringarna i Sverige inte kan läsa tillräckligt bra.

Svensk skola måste tillbaka till grunderna. Enligt Lunds universitet visar forskning att barn och unga bäst lär sig läsa, skriva och räkna genom analoga aktiviteter i analoga miljöer. Det betyder färre skärmar och fler böcker.

Därför är det särskilt oroande när fyra av fem lärare uppger att de saknar läroböcker i minst ett ämne. Föräldrar och lärare har varnat om att bokbristen påverkar barns inlärningsmöjligheter negativt. Riktiga läroböcker av hög kvalitet har stor betydelse för elevernas möjlighet att lyckas i skolan och för lärarnas möjlighet att bedriva undervisning i enlighet med läroplaner och styrdokument.

Under lång tid nu har skärmar prioriterats framför riktiga fysiska läroböcker i den svenska skolan. Nu blir det ändring på det.

Vår vision är att varje elev i hela landet ska ha minst en lärobok i varje ämne. Därför miljardsatsar vi nu på fler läroböcker. För 2023 innebär det att varje elev kan få upp till 40 procent mer läromedel, en ökning som i snitt motsvarar 500 kronor per elev. Fler ska få starta läsåret med en riktig lärobok i handen.

Alldeles för många unga väljer i dag bort böcker och läsning och plockar istället upp mobilen. Det behövs fler som står upp i kampen mot Tiktok-hjärnan och dess krav på snabba kickar. Här ska skolan vara en motvikt.

Camilla Cederlöf (L)
Gruppledare 

Erika Rydja Sandvik (L)
Ledamot i grundskolenämnden

Jan Svensson (L)
Ledamot i gymnasienämnden


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa