Det måste bli ett slut på kringslussandet i vården

Debatt 8 september 2022 20:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är nu dags att avgöra framtiden för Sörmland och den sjukvård som regionen bedriver. De senaste fyra åren har kantats av stora problem med vårdköer och utmattad personal som behöver visas den uppskattning de förtjänar för allt slit de lagt ned under pandemin då Sörmland var ett av de värst drabbade länen.

 

Liberalerna går till val på en omfattande reformagenda för Region Sörmland som grundar sig i att du som medborgare och patient ska få den vård du har rätt till i rätt tid och med god kvalitet. Det är enbart genom ett reformerat vårdsystem vi kan bygga den sjukvård som krävs för att tillgodose detta och korta vårdköerna i regionen. Låt oss därför presentera några av Liberalernas viktigaste reformer för att uppnå just detta.

 

Sörmland behöver ett husläkarsystem där varje patient listas direkt på en enskild läkare som har ansvaret för all din vård som bedrivs på en vårdcentral. Patientkännedomen och den kontinuitet detta ger kommer skapa en mer sammanhållen vårdkedja där utrymmet mellan olika vårdinsatser minskas och patienten sätts i fokus på ett helt nytt sätt. Att detta är något läkarna själva efterfrågar stärker oss i vår övertygelse om att detta är rätt väg att gå.

 

Vi vill också parallellt med detta öppna upp för enskilda läkare att öppna upp egna mindre kliniker. Något som inte finns idag i Sörmland. Förr var det fullt normalt att besöka en enskild praktik med kanske en läkare och sjuksköterska som kunde bedriva en bra och nära vård. Detta vill Liberalerna öppna upp för igen anpassat till 2020-talet där den enskilda kliniken i samarbete med andra aktörer kan bedriva all vård som idag finns på en vårdcentral men med ett mycket mer personligt bemötande och en ökad förankring i lokalsamhället.

 

Det är även dags att reformera hur man får en tid på våra vårdcentraler. I dag så fastnar många i telefonköer och redan tidigt på morgonen är alla tider slut. 

Det är dags att införa en central bokningstelefon där en akuttid kan ges på vilken vårdcentral som helst i hela länet om det är vad patienten så önskar, allt genom ett telefonsamtal. Det ska vara slut på att ringa runt och telefonköer, fokus måste ligga på att producera god och tillgänglig vård för alla sörmlänningar.

 

Personalen slet hårt under pandemin och samtidigt har regionen svårt att rekrytera och framförallt behålla kompetent och utbildad personal som samlat på sig arbetslivserfarenhet. Liberalerna vill genomföra en riktad lönesatsning på alla sjuksköterskor med ett lönepåslag om 5 000 kronor i månaden. Om kliniker hela tiden dräneras på kompetent personal och måste nyrekrytera så ökar osäkerheten i organisationen och tid läggs på fel saker. 

Genom en bättre personalpolitik är Liberalerna övertygade om att fler kommer välja Region Sörmland som arbetsgivare och stanna kvar i yrket. Detta kombinerat med moderniserade IT-system som hjälper istället för stjälper och en mänskligare schemaläggning så kommer vi nå resultat.

 

Primärvården är nyckeln till en god och nära vård som sätter patienten i fokus. Det är också därför Liberalerna så tydligt under mandatperioden tagit ställning för att skjuta mer resurser till primärvården. Det är något vi kommer fortsätta med för att varje dag säkerställa att den som snabbt behöver vård också får den. 

En röst på Liberalerna i söndagens val är garanten för just detta och att du som medborgare faktiskt får värde för dina skattepengar istället för att slussas runt mellan olika vårdenheter utan tydliga svar och utan ett tydligt datum när du har nästa tid på vårdcentralen eller sjukhuset.

 

Berit Hyllbrant (L)
Kandidat till regionfullmäktige Sörmland


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Läs mer!

Region Sörmland vill locka hyrsyrrorna till fast anställning: "Schemaläggningen är för svår nu"

Region Sörmland vill locka hyrsyrrorna till fast anställning: "Schemaläggningen är för svår nu"

Insändare: Nära vård i samverkan med kommunerna

Nära vård i samverkan med kommunerna
Visa fler
Ämnen du kan följa