Det nya styret skapar kaos i Region Sörmland

Det är med stor oro vi ser hur struligt och oseriöst denna mandatperiod inletts i Region Sörmland, skriver flera vänsterpartister.

Det är med stor oro vi ser hur struligt och oseriöst denna mandatperiod inletts i Region Sörmland, skriver flera vänsterpartister.

Foto: Magnus Grimstedt

Debatt2022-10-28 17:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har varit val i Sverige, i Sörmland och kommunerna. Elen är dyr och samhället är kallt. Det här kommer ge erfarenheter av kyla på ett helt nytt sätt i Sverige. Skillnaden mellan vi och dem kommer skärpas. Klassamhället kommer att bli mer tydligt. Det samhälle som den nya regeringen vill skapa kommer att bli dyrt för Sveriges utveckling. Det kommer att bli dyrt, kallt och ensamt.

I Sörmland slog sig fyra herrar för bröstet och utropade sig till ledare för regionen. I minoritet gick de ut i media och sa att de kommit överens om att styra Region Sörmland: M, VFP, C och KD. 

Att styra i minoritet betyder ett styre utan egentlig makt. För att få igenom sin budget behöver minoriteten förlita sig på att S eller SD antingen ställer sig bakom deras förslag eller röstar på sina egna förslag och inte på varandras. I alla andra frågor krävs att ett större oppositionsparti röstar på minoritetens förslag. En instabil maktposition.

Region Sörmland befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Att Sörmland har Sveriges sjukaste befolkning och samtidigt Sveriges lägsta regionskattesats är en svår matematik att få ihop i längden. Hur tänker då det nya styret i Region Sörmland i dessa tider då vi behöver gå samman, få stabilitet? 

Vi vet inte. Det breda samförstånd som minoriteten pratat om existerar inte. De väljer att hålla diskussioner sinsemellan och lämnar information hur de tänker, då och då utan dialog. 

Vi blir fundersamma över vilka strukturer som kommer att styra framöver. VFP går direkt efter valet emot sina grundprinciper kring politiska sekreterare genom att anställa gruppledarens sambo som politisk sekreterare. Vi vill gratulera VFP som insett behovet av en politisk sekreterare, men häpnar över svågerpolitiken. 

Arvodesberedningen är en nämnd som ska säkerställa att arvoden är överenskomna mellan partierna, att information finns. Vi väntade länge efter valet på att kallelse till arvodesberedningen skulle komma. Sedan kom två datum som var preliminära. Dessa möten ställdes in, ett nytt möte ska hållas den 25:e oktober. Inför mötet den 25:e får vi veta att partistödet ska sänkas utifrån en mycket svårbegriplig formel där stora och små partier får samma avdrag i stället för procentuellt, vilket gynnar större partier. I möteshandlingarna saknas detta ärende. Inför mötet får vi veta att minoriteten vill se över arvodet för politiska sekreterare. Inte heller detta finns med.

I Arvodesberedningen har alla partier en representant. Ny arvodesberedning är inte vald så det är förra mandatperiodens arvodesberedning som bjudits in. När Vänsterpartiets representant kommer till mötet dyker bara M, L och VFP upp. Mötet är inte beslutsmässigt. Arvoden måste gå igenom Arvodesberedningen. Om detta kommer att hinnas med inför fullmäktigemötet den 22–23:e november är nu ovisst. Ansvaret vilar på minoriteten.

Vid Regionfullmäktiges första möte beslutades om regionråd. Detta utan att politisk organisation fanns. Vänsterpartiet opponerade och reserverade oss mot dessa luftuppdrag. Vi påtalade även att de andra partierna, till många av uppdragen som tillsattes, nominerat män. Mer jämlikhet vore önskvärt.

Så hur ska detta gå? Ja det undrar vi också. Det är med stor oro vi ser hur struligt och oseriöst denna mandatperiod inletts. Med ett svårt läge i världen behövs stabilitet. Regionens verksamheter är för viktiga för denna behandling. Region Sörmland skulle kunna styras så mycket bättre.

Lotta Back
Gruppledare, Vänsterpartiet Region Sörmland, Bettna
 

David Aronsson 
Fullmäktigeledamot, Vänsterpartiet Region Sörmland, Strängnäs


Elinor Sundén
Vice gruppledare, Vänsterpartiet Region Sörmland, Nyköping


Johan Sandberg
Fullmäktigeledamot, Vänsterpartiet Region Sörmland, Eskilstuna


Lotta Sjögren 
Fullmäktigeledamot, Vänsterpartiet Region Sörmland, Vingåker