Det ska vara lätt att gå från bidrag till arbete

Debatt 9 januari 2022 21:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen har misslyckats i sitt främsta uppdrag: att hantera arbetslösheten. Långtidsarbetslösheten har bitit sig fast med över 181 000 människor. Majoriteten, 63 procent, är utrikes födda, som på grund av höga trösklar och en misslyckad integrationspolitik inte har kommit in på arbetsmarknaden. 

Regeringen måste agera omgående och ta ansvar så att de utrikes födda, inte minst kvinnor, ges bättre förutsättningar. Det ska inte bara vara att man måste söka visst antal jobb som inte leder någonstans utan Arbetsförmedlingen måste aktivt vara nära med de lokala företagen och få in arbetslösa efter behoven som finns. 

Här ser vi stora brister i dag. De arbetsmarknadsåtgärder som inte leder till något jobb måste fasas ut. Bakom siffrorna finns individer som inte har ett jobb att gå till på morgonen och som inte känner sig som en del av det gemensamma bygget av Sverige. Nyligen besökte vi från Liberalerna Arbetsförmedlingen i Sörmland, länet har landets högsta arbetslöshet vilket kräver långsiktig politik. 

Därför är det nedslående att läsa regeringens budget där fokus är på mer bidrag till fler och större möjligheter att frisera arbetslöshetssiffrorna med ineffektiva åtgärder. Ett höjt tak i sjukförsäkringen, fortsatt höjt tak i a-kassan och generösare möjligheter att förtidspensionera människor – alla exempel som direkt slår mot arbetslinjen.

Därtill vill regeringen utöka de subventionerade extratjänsterna, tänkta att vara Socialdemokraternas integrationspolitiska flaggskepp. Men statistik visar att endast tre procent går vidare till riktiga jobb. Det är hög tid att göra upp med den rödgröna politik som allt för länge har skjutit människor ut i utanförskap, i stället för in på den svenska arbetsmarknaden. 

För att angripa långtidsarbetslösheten behövs en liberal politik som tar itu med problemen. Det ska vara lätt att som arbetslös utbilda sig till yrken där det i dag råder arbetskraftsbrist. För att det ska vara möjligt krävs en kraftig utbyggnad av såväl den kommunala vuxenutbildningen som av yrkeshögskolan. Liberalerna vill också satsa på en ny utbildningsform – yrkesskolan – som riktar sig särskilt till arbetslösa som saknar gymnasieexamen. Yrkesskolan ska särskilt riktas mot bristyrken och möjliggöra för att läsa in gymnasiekompetens kombinerat med arbetsplatsförlagd praktik.

Språket är nyckeln till den svenska arbetsmarknaden. Det behövs ett kvalitetslyft i SFI-undervisningen. Den måste styras upp med tydligare fokus på progression och krav på deltagande. Undervisningen måste bli mer flexibel och möjligheterna att kombinera SFI-studier med arbete och praktik måste stärkas, så att fler kan lära sig språket på jobbet. 

Fler måste gå från bidrag till arbete, och bidragsberoende ska aldrig vara ett förmånligt alternativ för den som kan arbeta. Liberalerna vill därför införa ett bidragstak. Samtidigt vill vi se ett kraftigt jobbskatteavdrag, som ger låg- och medelinkomsttagare mer pengar kvar i plånboken varje månad. Sverige behöver en liberal arbetsmarknadspolitik för att knäcka långtidsarbetslösheten.

 

Roger Haddad (L)
Vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet

Tiina Ihatsu-Harder (L)
Ordförande, Liberalerna Strängnäs 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa